Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене", обн. ДВ. бр. 28 от 2012 г.
Сигнатура 854-02-29
Дата на постъпване 01/06/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология