Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г.
Сигнатура 802-00-39
Дата на постъпване 20/07/2018
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 17/10/2018
Обнародван в ДВ брой 88/2018 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 г.