Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2009 - 2019 г.)
Сигнатура 902-03-1
Дата на постъпване 17/02/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология