Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
04/11/2015

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 година.
  На заседание, проведено на 4 ноември 2015 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, подписано на 8 април 2015 г. в София.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник - министъра на икономиката Даниела Везиева.
  Със Споразумението ще се утвърди желанието, изразено от Правителството на Република България за изпълнение на европейската космическа политика и за укрепване на сътрудничеството с Европейската космическа агенция в рамките на приетия подход за сътрудничество на европейските коопериращи държави, което ще допринесе за прогресивното развитие и за прилагането на общата европейска космическа политика и за проучване и усвояване на космоса изключително за мирни цели.
  Предоставя се възможност за достъп на българските компании (в т.ч. малки и средни предприятия) и на академичните и изследователските организации до участието в проекти по изпълнението на дейности, свързани с космическото пространство. Това ще разшири границите на свързаните с космоса научни знания и изследователска дейност в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността.
  С приемането на статут на „европейска кооперираща държава” пред страната ни се откриват широки възможности за провеждане на активна политика на сътрудничество с останалите страни - членки на Европейската космическа агенция. Откриват се възможности за оползотворяване в максимална степен на капацитета и експертния опит и допринася за засилване на тенденцията към автономно изграждане и експлоатиране на космическите инфраструктури и системи.
  С приложения І и ІІ на Споразумението се определят съответно Плана за европейски коопериращи държави – целите, правилата и процедурите, както и мандата и правилника за дейността на Комитета на Плана за европейски коопериращи държави.
  Минималната финансова вноска необходима за участие на всяка европейска кооперираща държава в Плана за европейска кооперираща държава за срок от 5 години е в размер на 5 млн. евро. Тези средства ще бъдат възвърнати чрез предоставянето на България на конкретни програми и проекти.
  Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция на ратифициране от Народното събрание със закон на основание чл.85, ал.1, т.4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, № 502-02-31, внесен от Министерския съвет на 5 октомври 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума