Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/05/2007
Извънредно пленарно заседание - вторник, 14.00 ч.

1. Законопроект за ратифициране на Тристранната конвенция относно трансбалканската система петролопроводи между Република Албания, Република България и Република Македония (Вносител: Министерски съвет; 24.4.2007 г.).

2. Законопроект за ратифициране на Изменение № 1 от 19 март 2007 г. на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България - автомагистрала “Тракия”), подписан на 26 юли 2000 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.4.2007 г.).

3. Второ четене на законопроекта за медицинските изделия (Приет на първо четене на 4.10.2006 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Приет на първо четене на 5.4.2007 г.).

5. Второ четене на законопроекта за електронното управление (Приет на първо четене на 31.1.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за устройството на българското Черноморско крайбрежие - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания