Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/04/2011 - 08/04/2011 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Проект за решение за уреждане на дълга на Република Турция към тракийските и малоазийски българи (Вносител: Волен Сидеров и група народни представители; 14.7.2009 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители, 15.12.2010 г.; Лъчезар Тошев, 17.12.2010 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца (Вносители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; 21.2.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 9.2.2011 г. Приет на първо четене на 16.3.2011 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносител: Министерски съвет; 21.3.2011 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносител: Любен Татарски; 11.2.2011 г. Приет на първо четене на 9.3.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносители: Ивайло Тошев, Даниела Миткова и Юлиана Колева; 12.10.2010 г. Приет на първо четене на 10.3.2011 г.).
 8. Доклад за дейността на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите от началото на мандата на 41-ото Народно събрание до края на 2010 г. (Вносител: Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на 31.3.2011 г. – на основание чл. 18, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2011 г.).
 11. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Министерски съвет, 14.03.2011 г.; Ивайло Тошев и Иво Димов, 25.3.2011 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България (Вносители: Лъчезар Тошев и Ваньо Шарков; 23.9.2010 г. Приет на първо четене на 1.12.2010 г.).
 13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Десислава Танева и група народни представители; 22.3.2011 г. Приет на първо четене на 30.3.2011 г.) - точка първа за четвъртък, 7.4.2011 г.
 14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители; 21.3.2011 г. Приет на първо четене на 30.3.2011 г.) - точка втора за четвъртък, 7.4.2011 г.
 15. Проект за решение за избиране на членове на Консултативния съвет на Сметната палата (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители; 5.4.2011 г.) - точка трета за четвъртък, 7.4.2011 г.
 16. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания