Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно несъответствия на структурата на Инженерно-педагогическия факултет - Сливен на ТУ - София със Закона за висшето образование
Дата 28/02/2011
Входящ номер 154-06-149
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор