Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, община Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Батак, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Белово, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Брацигово, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Велинград, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Лесичово, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Панагюрище, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Пещера, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Ракитова, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Септември, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Стрелча, област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно изготвени доклади и анализи с оценка за актуалното експлоатационно състояние на съоръженията (мостове, тунели и виадукти) по републиканската пътна мрежа - пътищата от І, ІІ и ІІ клас и автомагистралите Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 в процес на обработка
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно изграждане на участък от АМ "Хемус" между Боаза и път І-5 Русе - Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/12/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно пътно-транспортни произшествия по пътищата на страната Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 14/12/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно оказването на кризисна психологическа помощ и подкрепа на военни от БА при нужда Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/12/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно неизплащане на ученическите стипендии в Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов", - гр. Дряново Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/12/2018 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изменение на броя на освидетелстваните с експертно решение на ТЕЛК български граждани Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/12/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно сигнали на граждани относно защита интересите на държавата Владислав Горанов, Министър на финансите 14/12/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно мери и пасища в област Силистра Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/12/2018 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно договор за доставка на 1 млрд. куб. м. газ от Азербайджан Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/12/2018 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно газово хранилище "Чирен" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/12/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно път ІІ-82 Боровец - Радуил - Костенец, наложителни ремонтни дейности в участъка между км. 18 - 28 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/12/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно финансовото състояние на "Авионамс" АД" Пловдив Емил Караниколов, министър на икономиката 12/12/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно искано повишаване цена на водата от ВиК - Шумен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/12/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно подготовката и обезпечаването на зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на зимните курорти в страната Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/12/2018 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно осигуряване на достатъчно законово регламентирани приходи за общопрактикуващите лекари , за да могат същите да посрещнат разходите по закупуването на застрахователни премии съгласно Наредбата за задължителното застраховане на лицата , упражняващи медицинска професия Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/12/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно инициативата "Пловдив - европейска столица на културата 2019" Боил Банов, Министър на културата 12/12/2018 неотговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно предпрети действия в отговор на мой парламентарен въпрос за управителя на Балнеологичен център "Камена" - Велинград Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/12/2018 неотговорено
ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно осигурени средства от БЕХ за закупуване на емисии за нуждите на ТЕЦ "Марица Изток ІІ" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/12/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно инициативата "Пловдив - европейска столица на културата 2019" Владислав Горанов, Министър на финансите 12/12/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно достъпа на хората със зрителни увреждания до образование и обучение, ресурсно подпомагане и осигуреност с помощни технически средства на образователните процеси Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/12/2018 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно наложени финансови корекции на общини в област Шумен за изпълнявани проекти от ОП "Региони в растеж 2014-2020" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/12/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно водоснабдяването на село Буря, община Севлиево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/12/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно резултати от стопанисване на земеделските земи за стопанската 2017/2018 година Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/12/2018 неотговорено
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ; Относно приетите изменения и допълнения в Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Теменужка Петкова, министър на енергетиката 11/12/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно Липсата на шумоизолираща стена и канализация в с. Чурек, общ. Елин Пелин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/12/2018 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно разпореждането с активите на "Врана" ЕАД-гр.София Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/12/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно развитие на Национален детски екологичен комплекс, общ.Ковачевица, обл. Перник Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/12/2018 неотговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно ограничение на автомагистрала "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/12/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно инсталации за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/12/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно постигнато натоварване на подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионалната система за управление на отпадъците" в регион Варна (Аксаково) , финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-5112122-C004 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/12/2018 неотговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно ограничение на автомагистрала "Тракия" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 07/12/2018 оттеглен
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнението на законовите правила за устройство и застрояване на Столична община Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/12/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно очаквани последици от превръщането на Болница " Лозенец " в лечебно заведение за болнична помощ , осигуряващо комплексно лечение на деца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/12/2018 неотговорено
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ; Относно римично изплащане на разходите в системата на сценичните изкуства Боил Банов, Министър на културата 07/12/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно депониране и балиране на твърди отпадъци в Община Попово, област Търговище Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/12/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно състава на регистри на пациентите с различни заболявания в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/12/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно осигуряване на средства за ремонт, поддръжка и изграждане на пътища в обл. Благоевград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/12/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно заявените промени в минималните национални изисквания по Закона за развитието на академичния състав в Република България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/12/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състояние на паметниците накултурата от национално значение в област Перник Боил Банов, Министър на културата 06/12/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно обществени поръчки с предмет пътно поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/12/2018 неотговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно осигуряването на надеждна охрана на складове с въоръжение и боеприпаси, подчинени на бригада "Логистика" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/12/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно унищожаване на ракетно гориво от въоръжение с отпаднала необходимост Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/12/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно бюджет на Министерство на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/12/2018 отговорено
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; Относно Декларация от ОбС Златица за разпределение на държавните средства в проект на Бюджет на РБ за 2019 г към община Златица Владислав Горанов, Министър на финансите 05/12/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата, която е предназначена за питейни нужди на територията на всички общини в област Перник Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/12/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно Националната стратегия за детето, готовност за приемане на новия стратегически документ Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 05/12/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно дирекция "Социално подпомагане" - Габрово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/12/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проблеми с охраната и безопасността на военно формирование 22720 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/12/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/12/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/12/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/12/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно Изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461 на Министерски съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/12/2018 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно Национален стратегически план на България, съгласно новата Обща селскостопанска политика на ЕС, визия и готовност на Министерство на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/12/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно годишен преглед на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 30/11/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно условията на труд и заплащането в сектора на текстилната промишленост в България Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 30/11/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно изграждане на оперна зала в гр. Пловдив Боил Банов, Министър на културата 30/11/2018 неотговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно подкрепа на малките и средни предприятия в страната Емил Караниколов, министър на икономиката 30/11/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно инструмент JESSICA Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно резултатите от Програма за трансгранично сътрудничество към МРРБ Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/11/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно сектор "Пчеларство", наложителни мерки за подкрепа и защита Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/11/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно предприети действия от страна на МВР за подпомагане на четирима български граничари, настоящи и бивши служители на министерството, във връзка със съдебен процес в Турция Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 29/11/2018 отговорено
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ; Относно осъществено международно оперативно сътрудничество при провеждането на съвместната операция с германските власти за задържането на извършителя на жестокото убийство в Русе Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 29/11/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно ремонтни работи по пътя Русе - Разград - Шумен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/11/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно намаляване регулаторната и административна тежест за гражданите и бизнеса Томислав Дончев, заместник министър-председател 29/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно ареста на Ю. Б. Б. на 23.11.2018 г. в гр. Сандански Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 29/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно лечението на заболяването "Синдром на Силвър-Ръсел" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 29/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. с бенефициент община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 29/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно предадени производствени отпадъци генерирани от дейността на "Грийнбърн" ЕООД на площадка гр. Разград, на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи издадени по реда на Закона за управление на отпадъците Нено Димов, Министър на околната среда и водите 29/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно образувани, депонирани, предадени на фирми притежаващи необходимите документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците и обезвредените чрез изгаряне на класифицирани като опасни отпадъци генерирани от "Биовет" АД клон Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 29/11/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно интегрирана система за охрана на границата с Република Турция Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 28/11/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно скандален пърформанс в Националната художествена галерия Боил Банов, Министър на културата 28/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на "Биовет" АД, клон Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/11/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно възстановяване на повредена пътна и прилежаща инфраструктура в резултат на транспортно произшествие от застрахователи на АПИ Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/11/2018 отговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно осветление на пътен участък на Е79 от м. Антените до кв. Струмско в района на гр. Благоевград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно дейност и финансово-икономическо състояние на "ТЕРЕМ - Флотски арсенал" ЕАД - гр. Варна Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно състояние и развитие на военнообразователната система Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно капиталови ремонти на кораби от състава на Военноморските сили Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проекти за развитие на отбранителните способности на Българската армия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно система за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно отбранителната политика на Министерство на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно развитие на системата на доброволния резерв Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на количествата течен инфилтрат, генерирани от инсталацията за биогаз, преработваща текущата оборска тор, генерираща се в животновъдни обекти с № 3667-0015, 3667-0016 и 3667-0071 в село Добри Дол, община Лом, област Монтана Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно сътрудничество с българския военно-промишлен комплекс Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно План за развитие на Въоръжените сили на Р България до 2020 г Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно приоритет на Министерството на отбраната - "Въоръжените сили - надежден гарант на сигурността на страната" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно сътрудничеството с военно-патриотичните съюзи и други организации за патриотичното възпитание на младежта Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/11/2018 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД, прекратено чрез ликвидация Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно Изпълненията на финансовите параметри на решенията на Министерски съвет за Многогодишна програма /2015-2019 / за подкрепа на избрания за Европейска столица на културата български град - Пловдив и за етапа на изпълнение на строителството и рехабилитирането на включените обекти със средства от държавния бюджет Боил Банов, Министър на културата 27/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно стратегията на Министерството на околната среда и водите за преодоляване на високите нива на замърсеност с фини прахови частици в гр. Пловдив, и последиците от това Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно осигуряване на спазването на нормите за отглеждане на животни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/11/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно контролът за опазване на околната среда и регистрираните обекти за обезвреждане на животински отпадъци Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/11/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно състоянието на инжинерно-възпрепятстващото съоръжение по границата с Република Турция Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 27/11/2018 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно аварирал мост, през октомври месец 2018 г. над р. Искър на път PVN 1188 , на изхода на гр. Червен бряг в посока с. Горник и необходимостта от спешни действия Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно състоянието на Националният жилищен компенсационен фонд (НЖКФ), създаден със ЗУПГМЖСВ за уреждане правата на граждани, притежаващи жилищно-спестовни влогове в Държавна спестовна каса към 31 декември 1990 Владислав Горанов, Министър на финансите 23/11/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно нарушения в Центъра за подкрепа на деца със СОП , град Сърница Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/11/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно полицейско присъствие на мероприятията на ПГ "БСП за България" в област Ямбол Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 23/11/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно действията на МВР по време на гражданските протести на територията на страната през м. ноември 2018 г Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 23/11/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно проблем на некачествено извършените строително-монтажни работи при изпълнение на обект-саниране по проект "Енергийно обновяване на българските домове" на жилищна сграда, находяща се на гр. Карлово, ул. "Стряма" № 24 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/11/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно криминогенната обстановка в област Пазарджик Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 22/11/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно осигуряване на средства за възстановяване на пътно съоръжение от път PVN 1188, свързващ град Червен бряг със село Горник, област Плевен Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 22/11/2018 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно създаване на Държавна агенция за пътна безопасност Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 22/11/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно Работата на портала за електронни услуги на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и организираните изпити за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност и за консултанти по АДР Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно пореден прецедент с нахапан човек от домашно куче Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 21/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; Относно осветление на пътни възли и пътни връзки на АМ Струма, ЛОТ 4, участък Ново Делчево - Кулата, от км. 152+100 до км. 166+500 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/11/2018 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА; Относно предстоящ програмен период и бъдеща обща селскостопанска политика Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/11/2018 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Сливен, подновяване на изграждането на обекта Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/11/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Цецка Цачева, Министър на правосъдието 21/11/2018 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/11/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Теменужка Петкова, министър на енергетиката 21/11/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Владислав Горанов, Министър на финансите 21/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Боил Банов, Министър на културата 21/11/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно Националния студентски дом Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/11/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно сделки с имоти в Националния спортен комплекс "Дианабад", гр. София Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/11/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно проблеми със съгласувателния режим в Националния археологически резерват "Античен и средновековен град Дуросторум - Дръстър", област Силистра Боил Банов, Министър на културата 21/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно продължаващото нарастване на дълговете на българските болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/11/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно състояние на Центровете за спешна помощ в общините от област Перник Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/11/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно финансовото състояние на община Перник Владислав Горанов, Министър на финансите 21/11/2018 отговорено
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; Относно строеж на нова спортна зала в гр. Кърджали Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 20/11/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ремонт на републикански път III-609, на територията на гр. Плачковци Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/11/2018 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла - гр. Сливен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/11/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно изпускането на отпадъчни води от промишлената инсталация на фирма "Клеърс" ЕООД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 16/11/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения в Българска агенция по безопасност на храните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/11/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно въвеждането на електронни проследяващи устройства за обвиняеми и осъдени Цецка Цачева, Министър на правосъдието 16/11/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно повдигнато наказателно производство Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 16/11/2018 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/11/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/11/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 16/11/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Емил Караниколов, министър на икономиката 16/11/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 16/11/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 16/11/2018 отговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 16/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 16/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 16/11/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/11/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Николина Ангелкова, министър на туризма 16/11/2018 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения Нено Димов, Министър на околната среда и водите 16/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно качеството на атмосферния въздух (пропуски в изпълнението на Решение на Съда на ЕС срещу България за неспазване на европейските норми за чистота на въздуха) Нено Димов, Министър на околната среда и водите 16/11/2018 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно построяването на национална педиатрична болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/11/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно извършването на неотложни ремонти на пътни отсечки в Бургаски регион до края на годината Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/11/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно Отчета за контролната дейност на НЗОК за деветмесечието на 2018 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/11/2018 отговорено
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА; Относно политики за интервенции в ранно детско развитие Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/11/2018 отговорено
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно комуникационни кампании за популяризиране на дестинация България Николина Ангелкова, министър на туризма 15/11/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно оградата по сухоземната граница с Румъния, изградена за предотвратяване на преминаването на диви прасета на територията на България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно състоянието и необходимостта от ремонт на третокласен път ІІІ-608, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на обл. Стара Загора, в участъка между с. Пъстрово и с. Съединение Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно аварийни ремонтно-възстановителни дейности на територията на общ. Криводол, обл. Враца Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/11/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; Относно насърчаване на дигитализацията в българските училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/11/2018 отговорено
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА; Относно строеж на многофункционална спортна база в Кърджали Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 14/11/2018 оттеглен
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно известия от мобилни оператори за българите, които ще пътуват в чужбина Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 14/11/2018 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца" Цецка Цачева, Министър на правосъдието 14/11/2018 отговорено
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА; ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно промяна в Наредбата за приобщаващо образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/11/2018 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно концепцията на правителството за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения на Република България с държавите от района на Близкия Изток и Северна Африка и за предприетите конкретни практически действия в тази насока Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 14/11/2018 отговорено
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; Относно постигнати резултати за летен сезон 2018 г. и очаквания за зимния сезон Николина Ангелкова, министър на туризма 14/11/2018 отговорено
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА; РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ; Относно интеграция на хората с увреждания на пазара на труда Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 14/11/2018 отговорено
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ; Относно повишение на цените на енергоизточниците и мерките, които предприема държавата, за да осигури необходимото за уязвимите групи хора Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 14/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно ремонт на локомотив 44099-7 Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно дисциплинарното уволнение на Г. И. Р., глухоням служител на Университетската ботаническа градина - Балчик Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 13/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно защита правата на българските граждани, бивши собственици на моторни превозни средства в Република България, обвинени или осъдени за трафик на хора в Република Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/11/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изграждането на пречиствателни станции за манган в общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно криминогенната обстановка на територията на община Бургас за периода 2013 - 2017 г. (вкл.) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 09/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно криминогенната обстановка на територията на Република България за периода 2013 - 2017 г. (вкл.) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 09/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изпълнение на Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014 - 2020 г., приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 01.08.2013 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно въвеждане в редовна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води на площадката на "Амилум България" ЕАД, гр. Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно предадени производствени отпадъци, генерирани от дейността на "Биовет" АД през клон Разград на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи, издадени по реда на Закона за управление на отпадъците Нено Димов, Министър на околната среда и водите 09/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно дължимите от държавата здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за здравното осигуряване Владислав Горанов, Министър на финансите 09/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно дължимите от държавата здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за здравното осигуряване Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/11/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно функциониране на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/11/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно българско консулство в Барселона, Испания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 09/11/2018 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно позицията на Министерството на външните работи във връзка с груба намеса на сръбските власти в изборите за Национален съвет на българското малцинство Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 09/11/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно спешна реставрация на паметника на Георги Бенковски в Копривщица Боил Банов, Министър на културата 09/11/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно речната граница между България и Румъния Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 08/11/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно мерки за осигуряване чистота на атмосферния въздух в Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/11/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние и проблемите на УМБАЛ "Проф.д-р Стоян Киркович" - Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/11/2018 отговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА; Относно ЖП гарата в град Нова Загора Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 07/11/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно несъответствия в изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" и одобрените кандидати по нея Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно недостатъчна подкрепа за животновъдите от общ. Болярово, чиито стада бяха ликвидирани от Българската агенция по безопасност на храните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/11/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно изпълнение на целите за масово разпространените отпадъци Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/11/2018 отговорено
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; Относно разпределение на държавните средства в проект на Бюджет на Република България за 2019 г. към община Ботевград Владислав Горанов, Министър на финансите 06/11/2018 оттеглен
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно заповед на министъра, с която Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е определен за национална референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни, дни преди да бъде обявено наличието на заболяването в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/11/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проблеми с изкупуването на реколтата от грозде през 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/11/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград, кв. "Кап. Петко Войвода",при влизане и излизане за обмитяване на стоки в "Митническо бюро" - Свиленград Владислав Горанов, Министър на финансите 06/11/2018 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно регулиран прием на ученици в първи клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/11/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функциите на координация, разпределени на вицепремиера Валери Симеонов, по отношение на дейността на държавните агенции Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 06/11/2018 оттеглен
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно изпълнение на програма "Иновации и конкурентоспособност" Емил Караниколов, министър на икономиката 06/11/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно ситуацията на пазара на розово масло в страната Емил Караниколов, министър на икономиката 06/11/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно приходи от продадени активи на държавни предприятия Емил Караниколов, министър на икономиката 06/11/2018 отговорено