Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
45 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ; Относно дейността на Министерството на земеделието, храните и горите при извършване на замени със земеделски земи Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 10/05/2021 в процес на обработка
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно Съвет по пчеларството. Повдигнатите от пчеларите сериозни проблеми в сектора Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 10/05/2021 в процес на обработка
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-29/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-21/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-28/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-41/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-40/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-39/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Красен Кралев, Министър на младежта и спорта (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно стационарните преносими уреди за контрол на скоростта и приносът им за намаляване жертвите на пътя Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно извършени горскостопански дейности във връзка с изграждането на Балкански поток Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА; Относно състояние и полагани грижи за уникалната тракийска гробница край с. Караново, Новозагорско Боил Банов, Министър на културата (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-30/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно спазване на забраната срещу реклама на хазарт в медиите Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно състояние на плувния комплекс "Червено знаме" и възстановяването му Красен Кралев, Министър на младежта и спорта (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно изграждане на паметник на Св. княз Борис I - Покръстител в столицата Боил Банов, Министър на културата (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно състояние на пречиствателната станция за отпадни води, обслужваща морския курорт "Лозенец" Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно състояние на сградата на Морското училище, паметник на културата, на о-в Св. Кирик в гр. Созопол Боил Банов, Министър на културата (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно контрола и борбата срещу популацията на комарите през 2021 г. на територията на община Свищов Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно безработица в България през последните 3 години Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно контрола и борбата срещу популацията на комарите през 2021 г. на територията на община Свищов Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-22/20.04.2021 г., относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-23/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-24/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-25/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Лъчезар Борисов, министър на икономиката (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-37/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно въпрос, вх. № 154-06-38/20.04.2021 г., във връзка със сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Десислава Ахладова, Министър на правосъдието (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; Относно транспортна връзка между гр. Асеновград и гр. Смолян, част от републикански път II-86 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно цени на горивата през последните 10 години Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 07/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно разходи за АЕЦ "Белене" след рестартирането през юни 2018 г Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ; Относно информация за източниците за питейно битово водоснабдяване и СОЗ на територията на Република България Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ; Относно основни индикатори за резултатност на разходите за е-управление, цифровизация и киберсигурност в публичната администрация Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно огнища на Африканска чума по свинете Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно Ловен дом "Ормана" към ДЛС Тополовград Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно извършени горскостопански дейности Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно задължения за Пампорово АД за осигуряване функциониране на лифт "Смолянски езера" по приватизационния договор за лифт-съоръженията Лъчезар Борисов, министър на икономиката (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
ПЛАМЕН ХРИСТОМИРОВ РАШЕВ; Относно изпълнение на поетите функции от НАП, след закриване на Държавната комисия по хазарта Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно проблеми с трафика по автомагистрала "Тракия" по Великденските празници и облекчаването му за предстоящия дълъг уикенд 22 - 24 май и регулиране на тежкотоварния трафик по време на празнични дни Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; Относно изградени съоръжения на ВЕЦ-ове без отстъпено възмездно право на строеж в речните легла Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно връзка на автомагистрала "Хемус" с гр. Плевен и изнасяне на транзитния трафик извън центъра на града Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно завършване на Многофункционалната спортна зала на гр. Плевен Красен Кралев, Министър на младежта и спорта (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; Относно дейността в сферата на младежките политики в България Красен Кралев, Министър на младежта и спорта (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БАЧКОВА; Относно прилагане на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 05/05/2021 неотговорено
ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СИМИДЧИЕВ; Относно създаване на система за спешна въздушна помощ *HEMS* Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
ПЕТЪР ЯСЕНОВ МАРИНОВ; ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БАЧКОВА; Относно aктуално състояние на прилаганите образователни политики, съгласно Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България /2021 - 2030/ Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
ПЕТЪР ЯСЕНОВ МАРИНОВ; ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БАЧКОВА; Относно изпълнение на чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето, постановяващ приемане на Национална стратегия за детето Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ; БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ; ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ; СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА; АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; Относно дейността на министъра на околната среда и водите Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
БОНКА СЕРГЕЕВА ВАСИЛЕВА; Относно непостигане целите на Директива 1999/22/ЕО на Съвета относно държането на диви животни в зоологически градини Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ; БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно основни индикатори за резултатност на разходите за изследвания, цифровизация и иновации в Република България Томислав Дончев, заместник министър-председател (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно инцидент, при който на 3 април изгаря заведение на улиците "Методи Кусев" и "Боруйград" в гр. Стара Загора и са изпепелени и жилища на живущи в съседство граждани Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно напредък в изграждането на автомагистрала "Струма" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно напредък в изграждането на ГКПП "Рудозем" и свързващата инфраструктура Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно напредък в изграждането на околовръстния път на гр. София от бул. "Цар Борис III" до връзката с автомагистрала "Люлин" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 29/04/2021 неотговорено
ПЕТЪР ЯСЕНОВ МАРИНОВ; ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БАЧКОВА; Относно намаляване на осигурителните прагове и броя на самоосигурени лица в страната за периода март 2020 - март 2021 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
ПЕТЪР ЯСЕНОВ МАРИНОВ; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно апетити към част от парка на резиденция "Лозенец" и опасност от загуба на около 3 дка от него Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната (в оставка) 28/04/2021 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СИМИДЧИЕВ; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно достъп на гражданите до личното пациентско досие освен с квалифициран електронен подпис и с ПИК на НАП Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 28/04/2021 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно осигуряване на нормален достъп до Западния парк през собствената на ДП НКЖИ жп-линия, отделяща парка от кв. Гевгелийски, Западен парк, Красна поляна и Света Троица Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА; ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БАЧКОВА; Относно основанията за определението на МОСВ да не се изисква оценка на въздействието върху околната среда във връзка с изграждането на брегоукрепителни съоръжения в курорта "Св. св. Константин и Елена" край Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно дейността на Държавните горски предприятия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно установено първично огнище на инфлуенца (грип) по птиците, съгласно Заповед РД 11-821/23.04.2021 г. на ИД на БАБХ Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ; Относно дейността на Министерството на земеделието, храните и горите при опазване на горите върху земеделски земи Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БАЧКОВА; ПЕТЪР ЯСЕНОВ МАРИНОВ; Относно извънредно правителствено решение за предоставяне на терен за построяване на сграда на френското училище "Виктор Юго" в София и реципрочност във френско-българските отношения в областта на образованието Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; Относно лицата, които заплащат здравни осигуровки по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно забрана на Европейския парламент, задължаващ всички страни - членки на съюза, да забранят до 2021 г. 10 продукта, изработени от пластмаса Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ; Относно резултатите по късите вериги за доставка, местните и фермерски пазари и урегулиране на продажбите на храни от физически лица Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно изпълнение на решение на Европейския парламент за премахване на сезонната смяна и целогодишно преминаване към Лятно или Зимно часово време Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; Относно дълговете на ТЕЦ "Марица - изток 2" и "Топлофикация София" ЕАД към "Българския енергиен холдинг" ЕАД към 31 март 2021 г. Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; Относно финансовото състояние на "Български ВиК холдинг" ЕАД за периода от 5 май 2020 г. до 31 март 2021 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; Относно разходите на българските домакинства във връзка с изискването за закупуване на уреди за дялово разпределение и водомери с дистанционен отчет Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБАНОВА; БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; Относно позиция на ЕС и България относно глобалното регулиране на организмите с генетично насочване Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 28/04/2021 отговорено
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН; Относно създаване на модерна креативна училищна среда Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; Относно Решение № 41/18.07.2016 г. за определяне на генералния директор на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" (ДП НК "ЖИ") на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Решение № 66/10.11.2015 г. Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в оставка) 28/04/2021 неотговорено
СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА; Относно финансови резултати и организация на работата на "Пристанище Варна" ЕАД Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно посещението на г-н Бойко Борисов и други политически лица в УНСС по време на предизборната кампания, последвалото уволнение на преподавателя доц. Мартин Осиковски Бойко Борисов, Министър-председател на Република България (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно посещението на г-н Бойко Борисов и други политически лица в УНСС по време на предизборната кампания, последвалото уволнение на преподавателя доц. Мартин Осиковски и породеното недоволство от уволнението сред студенти, преподаватели, служители и обществеността Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно водачи с 5 и повече невръчени наказателни постановления/електронни фишове Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно каква част от несъбраните около 700 млн. лева от хазарт са събрани по съдебен ред към 31 март 2021 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно събираните такси и вноски по Закона за хазарта Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС; Относно мерки в подкрепа на културно-развлекателната индустрия за преодоляване на кризата в бранша, вследствие на ограниченията, заради COVID-19 Боил Банов, Министър на културата (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно спазване на трудовото законодателство в АЕЦ "Козлодуй" Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАВРЕВ; Относно изпити от Националното външно оценяване (НВО) за учениците от ІV клас и Х клас и изпити на учениците от VІІ клас и ХІІ клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; Относно проект за модернизация на железопътен участък София - Перник - Радомир, като част от Трансевропейската транспортна мрежа, предвиждащ изграждане на Подучастък 1.1 Централна гара София - Владая Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно финансиране на ремонт на пътя Враца - Оряхово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС; Относно мерки в подкрепа на културно-развлекателната индустрия за преодоляване на кризата в бранша, вследствие на ограниченията, заради COVID-19 Лъчезар Борисов, министър на икономиката (в оставка) 27/04/2021 неотговорено
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ; Относно статута на българските храмове в Република Турция, в които службите трябва да се водят предимно на български, а не на гръцки език Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи (в оставка) 26/04/2021 неотговорено
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ; Относно преговорите с Република Турция за обезщетение на тракийските бежанци Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи (в оставка) 26/04/2021 неотговорено
ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ; Относно дейността и управлението на Държавните ловни стопанства в България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 26/04/2021 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно изразходвани средства от ВиК холдинг ЕАД от регистрацията му на 05.05.2020 г. досега Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 26/04/2021 неотговорено
МИНКО ВЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ; Относно концесии на гранични държавни дейности Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 26/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно състояние на Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) и дълбочинното заустване в гр. Созопол Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 23/04/2021 отговорено
МАЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проведен конкурс за избор на орган на управление - Съвет на директорите на МБАЛ Добрич Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 23/04/2021 отговорено
ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ; Относно позицията на българското правителство по разполагането на значителни руски военни сили по границите с Украйна и на територията на Кримския полуостров Бойко Борисов, Министър-председател на Република България (в оставка) 23/04/2021 неотговорено
ПЕТЪР ЯСЕНОВ МАРИНОВ; ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА БАЧКОВА; Относно удължаване на учебното време в противоречие с продължителността на учебната година в Рамковия учебен план Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 23/04/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно доставка на дезинфектанти и предпазни средства във връзка с проведените на 04.04.2021 г. парламентарни избори Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 23/04/2021 неотговорено
МАКСИМ КОЛЕВ ГЕНЧЕВ; Относно изработването на новите подзаконови нормативни актове към новоприетия Закон за филмовата индустрия Боил Банов, Министър на културата (в оставка) 23/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно възможности за проектиране и изработване на образец на държавния герб на Република България, идентичен с този, поставен на историческата сграда на Народното събрание Боил Банов, Министър на културата (в оставка) 23/04/2021 неотговорено
РОСИЦА ЛЮБЕНОВА КИРОВА; Относно изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направление "Монтана - София" с тунел под прохода "Петрохан" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 23/04/2021 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно проблеми с машинното гласуване по време на последните парламентарни избори Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма (в оставка) 23/04/2021 отговорено
ДИМИТЪР ПЕТРОВ СЯРОВ; МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно осигуряване на нормален достъп за адвокати, вещи лица и др. лица, ангажирани служебно по съдебните производства до сградите на съдилищата в Република България Десислава Ахладова, Министър на правосъдието (в оставка) 23/04/2021 отговорено
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ; Относно специализиран доклад във връзка с финансовия одит на "Одит на средствата от Европейския съюз" (ОСЕС) спрямо Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България Томислав Дончев, заместник министър-председател (в оставка) 23/04/2021 неотговорено
БОНКА СЕРГЕЕВА ВАСИЛЕВА; Относно състоянието на националната инфраструктура и може ли да поеме предстоящото снеготопене Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 23/04/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно дейността на Българска агенция по безопасност на храните Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 22/04/2021 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно спазване на забраната срещу реклама на хазарт в медиите Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма (в оставка) 22/04/2021 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно поет ангажимент за отлагане с 2 г. на крайния срок на задължителната паспортизация на сградите, изтичащ на 31.12.2020 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 22/04/2021 отговорено
ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ; Относно позицията на българското правителство по разполагането на значителни руски военни сили по границите с Украйна и на територията на Кримския полуостров Бойко Борисов, Министър-председател на Република България (в оставка) 22/04/2021 оттеглен
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно изграждане на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ в гр. Ахтопол Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 22/04/2021 отговорено
ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ; Относно енергийната сигурност и независимост на България Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 22/04/2021 неотговорено
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ОШАВКОВ; Относно дейността и управлението на Югоизточно държавно предприятие със седалище гр. Сливен Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 21/04/2021 отговорено
ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ; Относно ратификация на Протокол за изменение и допълнение на "Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната (в оставка) 21/04/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Шумен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 21/04/2021 отговорено
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХАДЖИГЕНОВ; Относно осъждането на България от ЕС за непозволена държавна помощ за извършени замени на терени Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 21/04/2021 отговорено
МАЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно нанесен побой върху кмета на с. Белгун, община Каварна в нощта след изборите на 04.04.2021 г Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 21/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ВЕЛИЗАР МАТЕЕВ ШАЛАМАНОВ; Относно възможна външна намеса във взривове във военни заводи в България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България (в оставка) 21/04/2021 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно лошото качество на питейната вода във водопреносната мрежа на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, през последните няколко месеца Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 21/04/2021 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно завършването на учебната 2020 - 2021 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 21/04/2021 неотговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно инвестиции в спортен комплекс на "Червено знаме" Красен Кралев, Министър на младежта и спорта (в оставка) 21/04/2021 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЪР ЯСЕНОВ МАРИНОВ; Относно политика на "отворени врати" на МО към гражданите, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната (в оставка) 21/04/2021 отговорено
БОНКА СЕРГЕЕВА ВАСИЛЕВА; Относно актуална информация относно язовир "Бели Искър" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 21/04/2021 отговорено
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ОШАВКОВ; Относно изграден нерегламентиран къмпинг на територията на поземлени имоти, представляващи публична държавна собственост в района на плажа Вромос, м. Митков мост, землището на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 21/04/2021 отговорено
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ХАДЖИГЕНОВ; Относно полицейско насилие, извършено на 10.07.2020 г. и 02.09.2020 г. в гр. София, спрямо протестиращи граждани Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 21/04/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно изпълнение на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 21/04/2021 неотговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ по Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212(2011/С) и SA.26217 (2011/С) Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 21/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АРМАН АГОП БАБИКЯН; Относно покупката на високопроходими автомобили Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Лъчезар Борисов, министър на икономиката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Десислава Ахладова, Министър на правосъдието (в оставка) 20/04/2021 отговорено
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН; Относно забележки от страна на Европейската комисия Томислав Дончев, заместник министър-председател (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната (в оставка) 20/04/2021 отговорено
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН; Относно ефективност и управление на Фонда на фондовете Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АРМАН АГОП БАБИКЯН; Относно причини за провала на преговорите с амтомобилния производител VW Лъчезар Борисов, министър на икономиката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Боил Банов, Министър на културата (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно конкурс за изпълнителен директор и Съвет на директорите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Емил Димитров, Министър на околната среда и водите (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Красен Кралев, Министър на младежта и спорта (в оставка) 20/04/2021 отговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАВРЕВ; Относно изпити от НВО за учениците от IV клас и Х клас и изпити на учениците от VII клас и XII клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 20/04/2021 оттеглен
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; Относно разходването на 500 млн. лв. за ремонт на язовирите от “Държавна консолидационна компания“ ЕАД Лъчезар Борисов, министър на икономиката (в оставка) 20/04/2021 оттеглен
ИВАН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ; Относно ремонтът на Околовръстен път на Пловдив Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА-НАЙДЕНОВА; Относно еднократна финансова помощ в размер на 120 лв. за пенсионерите Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
ИВАН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ; Относно договор: "Изграждане, внедряване и поддръжка на системата за управление на градския транспорт" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
ЖИВКО ИВАНОВ ТАБАКОВ; Относно подготовка на летен сезон 2021 г Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Красимир Вълчев, министър на образованието и науката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно поредица от сигнали до министъра на енергетиката от г-н С. А. А., свързани с манипулации на обществени поръчки за доставки и услуги в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, имащи пряко отношение към безопасната експлоатация на съоръженията на атомната централа Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно определянето на изискванията към кандидатите и критериите, по които са проведени конкурсите за определяне представители на държавата в управителните съвети на БЕХ ЕАД и ДП РАО Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно изграждане на VІІ-ми ядрен енергиен блок на площадка до АЕЦ "Козлодуй" Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно безопасната и икономически ефективна експлоатация на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 20/04/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ; Относно случаи на контролиран и купен вот в 27 МИР Стара Загора Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 20/04/2021 отговорено
АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ; Относно изпълнение на актуализираната Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци, приета от Министерски съвет Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 20/04/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени договори чрез "Софийска стокова борса" АД Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи (в оставка) 20/04/2021 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно направените разходи и очакваните приходи от "Балкански поток" Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 19/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно приходите от хазарт Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 19/04/2021 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ПЛАМЕН ХРИСТОМИРОВ РАШЕВ; Относно изграждането на автомагистрален път Русе - Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството (в оставка) 19/04/2021 неотговорено
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН; Относно структура на разходите Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 19/04/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС; Относно Обществен съвет във връзка с изграждането на Национална многопрофилна детска болница Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването (в оставка) 19/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно използвани помощни средства - сълзотворен газ, лютив спрей и др. от органите на МВР при охрана на протестите на 2.09.2020 г. Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи (в оставка) 19/04/2021 отговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 19/04/2021 отговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно Стратегическия план на Р България за развитие на земеделието и селските райони Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 19/04/2021 отговорено
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ; Относно дейността на Държавните горски предприятия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите (в оставка) 19/04/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-ФИЛАДЕЛФЕВС; Относно ратифицирането на Факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика (в оставка) 19/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно собственост на данъчните складове по видове горива и капацитети за 2016 - 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 16/04/2021 неотговорено
ВЛАДИСЛАВ ПАНЧЕВ ПАНЕВ; Относно липса на утвърдени цени на природния газ от 01.04.2021 г Теменужка Петкова, министър на енергетиката (в оставка) 16/04/2021 неотговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; Относно споразумения със съседни държави от ЕС за взаимно признаване на данъчно-акцизните складове за горива по Директива 2008/118/ЕО Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 16/04/2021 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ; Относно събраните средства в масата на несъстоятелността на КТБ - просрочени кредити, имущество с произход от банката и др. към 01.03.2021 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите (в оставка) 15/04/2021 отговорено