Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта достъпност до здравната помощ за значителната част от населението, заради това, че не е обхванато от социалното здравно осигуряване и заради неравномерното разпределение на лечебните заведения, медицинските специалисти и услуги в цялата страна Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2020 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта: причините разходите за здравеопазване на глава от населението (като дял от БВП) да са едни от най-ниските в ЕС и действия и мерки за намаляване на директните плащания за здраве от българските граждани Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2020 в процес на обработка
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно получавала ли е България през настоящия мандат на правителството военна помощ от чужбина Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/02/2020 в процес на обработка
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ; Относно изграждане на околовръстен път на град Провадия, област Варна Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/02/2020 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно аваря на захранващ водопровод за с. Сандрово, община Сливо поле, област Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/02/2020 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно нарушаване на конструктивната цялост на предпазна речна дига по поречието на р. Дунав край с. Ряхово, община Сливо поле, обл. Русе Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 28/02/2020 в процес на обработка
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно инфекциозни отделения в България и Видин Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно отражение на епидемията от коронавирус COVID-19 върху българската икономика и възможни мерки в подкрепа на бизнеса Емил Караниколов, министър на икономиката 28/02/2020 в процес на обработка
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно финансов резултат на институциите в областта на сценичните изкуства Боил Банов, Министър на културата 27/02/2020 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно нови изисквания за идентификация на животни в срок до 31.03.2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 27/02/2020 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно доставка на дървесина, вътрешнообщностни и от трети страни Емил Караниколов, министър на икономиката 27/02/2020 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно резултатите от разпоредената от Вас проверка във връзка с различното заплащане от страна на НЗОК на един и същ лекарствен продукт към държавните и частните болници Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/02/2020 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно предприети мерки след препоръките в доклада на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 27/02/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно размер на средствата, които се превалутират от лева в евро и обратно, както и на заплатените за това такси Владислав Горанов, Министър на финансите 26/02/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на град Ямбол Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 26/02/2020 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно събраните такси за превоз на извънгабаритни товари Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2020 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно процедура за избор на учебници по религия Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/02/2020 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно пререгистрация на моторни превозни средства (МПС) с автомобилни газови уредби Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 26/02/2020 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно проблема с неработещите и неучещи млади хора, политики и мерки за преодоляването му Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 26/02/2020 неотговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно реализиране на проект в УМБАЛ "Света Анна" - София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно отежнената хоспитализация на дете в София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно състоянието на Националната програма за редки болести в Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Димитър Чакмаков" - Раднево Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/02/2020 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно нормативите на възпитателите в общежитията към центровете за специална образователна подкрепа Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/02/2020 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно система за водоснабдяване "Дунав" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/02/2020 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно алтернативни водоизточници за снабдяване с питейна вода на община Шумен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/02/2020 неотговорено
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса Covid-19 на територията на България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/02/2020 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проведен конкурс за директор на Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - София Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 25/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада "State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС)" 2019 г., здравния профил на страната ни: увеличаващата се разлика между България и средната за ЕС стойност на продължителността на живота Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно негативните констатации за България в доклада State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС), 2019 г., здравен профил на страната ни, в частта недостиг на медицински специалисти, в т.ч. и в "неблагоприятните" райони и мерките за справяне с тези предизвикателства Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно паметник "Бузлуджа" Боил Банов, Министър на културата 24/02/2020 неотговорено
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно натрупани задължения в системата на сценичните изкуства в периода 1 януари - 31 декември 2019 г. Боил Банов, Министър на културата 21/02/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно средствата за спорт на децата в детските градини, учениците и студентите, осигурявани от държавата Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/02/2020 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно финансовото състояние на Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, към Селскостопанската академия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Макреш, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Кула, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Грамада, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Димово, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Бяла, община Провадия, община Долни Чифлик, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 21/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Девня и община Варна, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Ново село, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 21/02/2020 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно наказателна процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 21/02/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Белоградчик, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Ружинци, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Брегово, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Бойница, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Чупрене, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно поддръжката на транспортната инфраструктура в община Видин, област Видин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2020 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно пенсионирането на моряците, плавали под български флаг към "Океански риболов" и "БМФ", които все още не са придобили правото да получат пенсия за осигурителен стаж и възраст, предвид изискванията на § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби, във връзка с чл. 69б от Кодекса за социалното осигуряване Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 21/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейността на Главна дирекция "Гражданско въздухоплавателна администрация" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21/02/2020 неотговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно задълженията на община Рудозем Владислав Горанов, Министър на финансите 20/02/2020 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно премахване на нерегламентирано складиран боклук от индустриалната зона на град Плевен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 20/02/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно доходите от сеньораж Владислав Горанов, Министър на финансите 20/02/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно Неправителствени организации (НПО) и образователния процес в училище Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/02/2020 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, община Кърджали Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 20/02/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/02/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно избора на учебници и учебни комплекти или познавателни книжки от учителите в образователните институции Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/02/2020 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно обхвата на републиканската тол система, в която влизат пътища, улици и булеварди на територията на Столична община Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/02/2020 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно нерегламентирано изпускане на отпадни води и изтичането им във водите на р. Марица на територията на община Стамболийски Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 19/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини Владислав Горанов, Министър на финансите 19/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/02/2020 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно липсващи мантинели на път ІІ-35 при входа на гр. Плевен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/02/2020 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно резултат от комисията за проверка на учебното съдържание в учебниците Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/02/2020 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно актуализиране на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата и Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/02/2020 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно критерии за компетентност и ценз на хората, които провеждат извънкласни дейности в училищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/02/2020 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно огромни щети за бюджета от несъбрани такси от фирми в хазартния бизнес Владислав Горанов, Министър на финансите 18/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ефективността на разкритите временни звена за граничен здравен контрол Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 18/02/2020 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност у нас Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 18/02/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно възможности за финансиране на спортна зала в двора на СОУ "Хр. Ботев" - с. Чепинци, община Рудозем Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 14/02/2020 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно кодифициране на уредбата в социалната сфера Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 14/02/2020 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно проблеми в Закона за личната помощ Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 14/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; Относно осветлението на пътни възли и пътни връзки на АМ Струма, ЛОТ 4, участък Ново Делчево - Кулата, от км. 152+100 до км. 166+500 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2020 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно количество питейна вода в язовир "Камчия" и ВиК мрежата в община Бургас Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/02/2020 отговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно АМ "Струма", участък Кресненското дефиле Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2020 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно участието на Министерство на отбраната като организатор в дискусионната научна кръгла маса на тема "Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война-спасителен план или репресивна мярка" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно качеството на питейната вода в град Хасково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2020 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно плажни ивици с изтекли договори за наем и изтекли концесионни договори Николина Ангелкова, министър на туризма 13/02/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно проблеми със спрелите тирове на АМ "Марица" и достъпът им до Граничен контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2020 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно състезания, включени в Програмата за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България за 2020 г Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/02/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно предприетите мерки от Министерство на околната среда и водите за осигуряване на питейна вода от язовир "Асеновец" за град Сливен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 13/02/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно защита на интересите и правата на българската етническа общност в Украйна при провеждането на административно-териториалната реформа в страната Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 12/02/2020 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно проверка за изпълнение на договор за рехабилитация, ремонт и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Долни Дъбник Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 12/02/2020 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно оценка на работата на регионална дирекция на РИОСВ-Плевен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 12/02/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно прекъсване в електрозахранването в област Враца Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно предложението за освобождаване от длъжност на съдия Андон Миталов Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 12/02/2020 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно Закона за хората с увреждания Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 12/02/2020 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно закриването и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на територията на област Добрич Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 12/02/2020 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно гарантирано ли е изплащането на печалбите от лотарийните игри, които се организират от фирми, контролирани от Васил Божков Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2020 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно Закона за социалните услуги Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 12/02/2020 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно определянето на минималните размери на ежегодните парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 12/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно нерегламентиран превоз на пътници Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно нерегламентиран превоз на пътници Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 12/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно данък върху таксиметров превоз на пътници Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно Закона за личната помощ Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 12/02/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състояние, материална база и условия за работа на лекарите в Центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/02/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно политиката на Министерство на енергетиката по контрола на инвестиционната дейност и ремонтните работи на дружество "ЧЕЗ-България" АД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 12/02/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подобряване на състоянието на третокласен път III 863 Соколовци - Момчиловци - Виево - Славейново - Малка Арда - Оряховец - Баните, до пътно кръстовище Стоянов, граница с област Кърджали Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/02/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно откриване на Граничен контролно-пропускателен пункт Банкя - Петачинци Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 12/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно таксиметров превоз на пътници Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12/02/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно предаварийно състояние на един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода град Радомир Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/02/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно допускане на неправителствени организации (НПО) да провеждат часове по сексуално образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/02/2020 отговорено
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ; Относно нарушение на чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство (ЗКН) и чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) при назначаване на директора на Регионален исторически музей - Пазарджик от кмета на град Пазарджик Боил Банов, Министър на културата 10/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно информация, която да дава пълната картина за дейности по управление на отпадъци на територията на област Стара Загора Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 10/02/2020 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно линейки и коли, предлагащи транспорт при медицински нужди Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно Регионално депо на РЦУО - регион Велико Търново Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно Национален парк "Централен Балкан" Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Бяла, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Девня, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Провадия, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани твърди битови отпадъци от община Долни Чифлик, област Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депонирани количества в Регионално депо - /Аксаково/ Варна след предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно клинична пътека "Оперативни процедури върху апендикс" Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 07/02/2020 отговорено
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; Относно експлоатацията на "Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ограничаване на права, основани на убеждение и политическа принадлежност, на домуващи в Дом за възрастни с физически увреждания с отделение за рехабилитация - Стара Загора Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 06/02/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно капиталови средства на лечебните заведения с държавна и смесена собственост за 2019 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/02/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно складираните в градовете Враца и Мизия отпадъци Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 05/02/2020 отговорено
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно трагичното състояние на сметището в кв. "Бистрец" в град Враца Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 05/02/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД и възможността за реализиране на проекти по мярка 4.3 от Програмата за развитие на селските райони Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 05/02/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно проблеми с лимитиране на плащането на остатъчни количества медикаменти, възникнали след подписване на Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за периода 2020-2022 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно заплащането на предсрочно изпълнени хематологични клинични пътеки в Националния рамков договор 2020 и изследването на пациенти чрез технология РЕТ-СТ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно продължаващи проблеми по прилагане на разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/02/2020 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно самоубийството в сградата на ДАНС на член на Управителния съвет на Български национален съюз Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 05/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт Владислав Горанов, Министър на финансите 05/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ; ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно неизпълнение на подписаното и одобрено на 11.12.2013 г. споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл. 384 от НПК, одобрено с протоколно определение от същата дата, постановено по НОХД № 18960/2013 г. по описа на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо връщане на задържана сума в размер на 407 600 (четиристотин и седем хиляди и шестстотин) евро, с обща левова равностойност 797 196,31 (седемстотин деветдесет и седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 31 стотинки) на собственика й - Боливарското правителство на Венецуела, Министерство на народната власт за спорта, Национален спортен институт Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 05/02/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно прилагането на Регламентите за координиране на системите за социална сигурност (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 г. за българските граждани след излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/02/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерство на здравеопазването за ефективно управление и контрол на дейностите в здравните кабинети в детските заведения и училищата финансирани с публични финансови ресурси определени с държавния и общинските бюджети (делегирани от държавата дейности) и необходимост от осъвременяване на "Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата" издадена от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/02/2020 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно преразпределяне в края на годината на неусвоените през годината финансови средства Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/02/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно месечните помощи за дете, които се предоставят на семействата - отпуснати, прекратени и възобновени Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 04/02/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно разходване на Фонд "Инвестиции в горите" от държавните горски предприятия през 2019 г. и плановете за 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 04/02/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно финансовото състояние на Държавно предприятие "Научно-производствен център" към Селскостопанска академия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 04/02/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно процедура за изкупуване на гори на физически лица от държавните предприятия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 04/02/2020 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно машинно гласуване на изборите за народни представители през 2021 г Томислав Дончев, заместник министър-председател 03/02/2020 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно действия на МВР спрямо 73-годишната С. Л. (баба С.) Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/02/2020 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно приема на студенти в Обединеното кралство след Брекзит Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 03/02/2020 оттеглен
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Каолиново за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Никола Козлево за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Нови Пазар за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Върбица за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Венец за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Смядово за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно строителство на завод за преработка на отпадъци в община Шумен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Велики Преслав за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Шумен за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Хитрино за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Каспичан за 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 31/01/2020 отговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно обекти (със сключени договори) в областта на геозащитната дейност, както следва: "Укрепване свлачището в кв. Сарафово, общ. Бургас, етап ІІІ.2"; "Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол", общ. Царево; "гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно готовността на здравните власти в България да посрещнат заплахата от епидемия с новия коронавирус, започнала в Китай Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 31/01/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно състоянието на язовир "Тича" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изплащането на присъдена на ненавършили пълнолетие лица издръжка от държавата Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно недопустимо забавяне при сформиране на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет Томислав Дончев, заместник министър-председател 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейности по компостираща инсталация по Процедура за подбор на проекти BG16M10POO2-2.001 по ОП "Околна среда 2014-2020" Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Заповед за прилагане на изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите на Р. България от замърсяване с нитрати от земеделски източници, въведени с Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно генерирани количества отпадък с код 15 02 03 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно разходване на средства от Община Русе от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Регионално депо за отпадъци в регион Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количества твърди битови отпадъци с код 02 02 04 депозирани в регионално депо на РСУО - Разград Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно разходване на средства от община Русе от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/01/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно прилагане на специални разузнавателни средства от ДАНС спрямо командира на ВВС Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 31/01/2020 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно Решение № 774/07.11.2003 г. на Министерски съвет на Република България Владислав Горанов, Министър на финансите 30/01/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно изграждането на пречиствателната станция за питейни води - гр. Сливен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/01/2020 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно прием на военнослужещи в периода 2018-2019 г. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 30/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изплащането на присъдена на ненавършили пълнолетие лица издръжка от държавата Владислав Горанов, Министър на финансите 30/01/2020 отговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно средства за реновирането на къщата-музей "Иван Вазов" в Сопот Боил Банов, Министър на културата 30/01/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно контрола върху дейността на центровете за специална образователна подкрепа Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/01/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно липса на действия и на планирани разходи за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 29/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно Гранично контролно-пропускателен пункт Трекляно - село Извор, Сърбия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 29/01/2020 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно мерки за връщането на българите от чужбина Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 28/01/2020 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно мерки за увеличаване на броя на студентите по професии, за които се очаква бъдещ недостиг Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/01/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно промени в начина на провеждане на националното външно оценяване в IV клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/01/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно безплатна ефирна цифрова телевизия, брой потребители Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 28/01/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно изпълнение на разпоредби на Закона за личната помощ Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 28/01/2020 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно ремонт на път I-8 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/01/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно допълнителна информация за дейността на началника на РУО - Пловдив Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно сигнали за експлоатацията на наши сънародници, които работят в чужбина Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 27/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно съответствие на някои разпоредби от Националния рамков договор 2020 - 2022 г. с българските и европейски законови регулации за защита на личните данни Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 24/01/2020 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно предприетите действия във връзка с отпадъците на площадката до ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно изграждане на пътна връзка на АМ "Марица" на километър 89+485 метра за с. Момково и околните села Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/01/2020 отговорено
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно рехабилитация на път III-501 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно освобождаване на средства от натрупаните отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО за направени разходи по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111/2013 г., с изм. и доп., бр. 7/20.01.2017 г.) Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно действия от страна на Министерство на труда и социалната политика, свързани с отложеното влизане в сила на Закона за социалните услуги Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 24/01/2020 отговорено
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно необходимост от рехабилитация на път II-52 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/01/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно изграждане на кръгово движение от и към Гранично контролно-пропускателен пункт "Капитан Петко войвода" до гр. Свиленград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/01/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно техническото и екслоатационно състояние на язовирите в област Пазарджик Емил Караниколов, министър на икономиката 24/01/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно Държавна агенция "Безопосност на движението по пътищата" Томислав Дончев, заместник министър-председател 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количества твърди битови отпадъци с код 17 01 07, депонирани в регионално депо на РСУО - Разград Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депониране на твърди битови отпадъци от община Рила в Регионално депо за неопасни отпадъци "ТЕВА" за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депониране на твърди битови отпадъци от община Бобошево в Регионално депо за неопасни отпадъци "ТЕВА" за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно депониране на твърди ботиви отпадъци от община Кочериново в Регионално депо за неопасни отпадъци "ТЕВА" за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно количества твърди битови отпадъци с код 16 11 14, депонирани в регионално депо на РСУО - Разград Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно депонирани смесени битови отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.46 и 57649.55.139 по кадастралната карта на гр. Попово, община Попово, област Търговище Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/01/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно сигнал с № 94-А230/10.08.2017 г. до Националната агенция за приходите за нередности и измами с еврофондове Владислав Горанов, Министър на финансите 24/01/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно разходите за българското участие в 58-то Венецианско биенале Боил Банов, Министър на културата 23/01/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/01/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно стопанската и нестопанската дейност, реализирана от лечебните заведания в Република България Владислав Горанов, Министър на финансите 23/01/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно възлагане на комплексна проверка на плащанията през 2019 г. за лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи, във всички лечебни заведения, финансирани с публични финансови ресурси, с цел предотвратяване на недобри търговски и корупционни практики Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/01/2020 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно предстоящото през м. май национално външно оценяване за IV клас по български език и литература Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/01/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно инвестиции в пътната инфраструктура в област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/01/2020 отговорено