Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно размера на дългосрочните и краткосрочните задължения на "Топлофикация София" ЕАД към "Български енергиен холдинг" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 30/11/2020 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от 25.06.2020 г., във връзка с разискванията по питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 30/11/2020 в процес на обработка
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно проблеми в ТП "Държавно горско стопанство Горна Оряховица" през последните 4 години Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 30/11/2020 в процес на обработка
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно изпълнението на две национални научни програми в селското стопанство: "Интелигентно животновъдство" и "Интелигентно растениевъдство" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 27/11/2020 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно социално-икономическите мерки за самоосигуряващите се лица Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 27/11/2020 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно социално-икономически мерки за лицата по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 27/11/2020 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно правото на пенсия с използване на трите "златни години" преди 1997 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване, с които бе намален срокът за използването му, до края на 2021 г Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 27/11/2020 в процес на обработка
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно количества питейна вода в язовир Камчия Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 26/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно нерегламентиран превоз на пътници Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/11/2020 неотговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 - 2021 г., в контекста на продължаващата пандемия Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно средствата във Фонда за безопасност на движението Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 25/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно "Автомагистрали" ЕАД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно нерегламентирания превоз на пътници Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 25/11/2020 неотговорено
ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно привличане на чуждестранни студенти в българските висши училища и насърчаване на професионалната реализация в България на българските студенти, завършили в чужбина Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/11/2020 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно управление на стопанство "Евксиновград" и почивна база "Св. св. Константин и Елена" - Варна Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 25/11/2020 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно предприетите от Вас като принципал на 30% от акциите на приватизираната фирма "Български морски флот" АД конкретни действия в периода февруари - ноември 2020 г. за защита на държавния интерес Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 24/11/2020 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно конкретни мерки на правителството в периода февруари-ноември 2020 г. по събираемостта на неустойки в полза на българската държава, дължими от "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 24/11/2020 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно необходимост от Стратегия за подкрепа на педагогическите кадри Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/11/2020 неотговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно мерките на Министерството на образованието и науката за подкрепа на учителите в условията на пандемията COVID-19 Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно препоръка на Световната здравна организация пациентите с коронавирус, които са настанени в болница, да не се лекуват с препарата "Ремдесивир" Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 23/11/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно професионалната застраховка на лечебните заведения Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 20/11/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно командироване на лекари Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 20/11/2020 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно правна защита за лекарите Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 20/11/2020 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно резултатът от оценката на риска, контрола и надзора на Covid-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 20/11/2020 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 20/11/2020 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно финансовото подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 20/11/2020 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на остатъчния поземлен фонд Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 20/11/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 20/11/2020 неотговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно правото на достъп до медицинска помощ на хората със заболявания, различни от COVID-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 20/11/2020 неотговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно критериите за определяне на клиника, отделение или болница като място на лечение на пациенти с COVID-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 20/11/2020 неотговорено
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно постъпили предложения при общественото обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия Боил Банов, Министър на културата 19/11/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно достъп до преглед и изследвания на пациенти с доказан положителен резултат от PCR тест за Ковид-19 по време на предписаната им задължителна изолация Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 19/11/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно представителство в местната власт на българската диаспора в Украйна, след проведените административни реформи и местни избори Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 18/11/2020 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно мерките на Министерството на образованието и науката за подкрепа на учителите в условията на пандемията COVID-19 Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/11/2020 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно разширяване възможностите за участие на учителите при написване на учебници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/11/2020 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно обезпечаването на доставките на лекарствения продукт Ремдесивир за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция в лечебните заведения в област Велико Търново Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 18/11/2020 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно възможността за незабавен ремонт на републикански път ІІІ-305 - Ясен - Крушовица - Садовец - Ъглен - Дерманци - Торос - Боаза Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/11/2020 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно специализираната професионална подготовка в националните училища по изкуствата, в условията на пандемията на COVID-19 Боил Банов, Министър на културата 18/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно осигуряване на ваксини в условията на пандемия с Ковид-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 17/11/2020 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно дейността на депата за отпадъци в кв. Враждебна и с. Долни Богров - Столична община Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 17/11/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно реализирани и планирани за приключване проекти по линия на помощта за развитие през 2019 и 2020 г Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 16/11/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно планиране на средствата по линия на помощта за развитие за 2021 г Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 16/11/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно противоепидемични мерки при издаване на документи за самоличност Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 16/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно въведената с т. 15 на Заповед РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването "временна противоепидемична мярка на територията на Република България", ограничаваща правата на лица на и над 65-годишна възраст Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 13/11/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно извършваните дейности по събиране, обработване, съхраняване, анализиране и използване на информация от Държавна агенция "национална сигурност" и Държавна агенция "Разузнаване" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/11/2020 в несъответствие с ПОДНС
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно какви разпоредби прилага МРРБ при въвеждането в експлоатация на новопостроени обществени сгради по отношение осигуряването на достъп на хората с увреждания? Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/11/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно проблеми при наблюдение, лечение и медицинско поддържане на хора с трансплантиран бъбрек в условията на коронакризата Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 12/11/2020 отговорено
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно проблеми на производителите на картофи в страната Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 12/11/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно Програма за подкрепа на организации на български общности в Република Албания, Република Сърбия, Република Косово, Украйна и Република Молдова и на граждани на Република Северна Македония с българско самосъзнание Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 12/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изключването на медиците от звената за неотложна медицинска помощ в здравните заведения от кръга на лицата, работещи на първа линия в борбата с COVID-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 12/11/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно лечение на деца в чужбина, заплатено от НЗОК, за периода от началото на 2016 г. до момента Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 12/11/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно Проект за инвестиционен разход на модернизиране на Сухопътни войски Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/11/2020 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно мерките на Министерство на здравеопазването за обезпечаване на лечебните заведения с необходимите медикаменти за лечение на Ковид-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 12/11/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно изменения на Закона за висшето образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/11/2020 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 11/11/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно Национална жилищна стратегия на Република България Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/11/2020 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/11/2020 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно безвъзмездно прехвърляне на собствеността на язовирите от общините Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/11/2020 оттеглен
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от COVID-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 10/11/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно крайно тежкото аварийно състояние на републикански път III-559 Полски градец - Тополовград - Устрем, в участъците от км 14+822 до км 22+602 (разклон с. Орлов дол - гр. Тополовград) и от км 35+160 до км 39+450 (от разклон Манастир "Света Троица" до разклон с. Устрем) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/11/2020 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно сключени договори за изграждане на инфраструктура, свързана с придобиването и усвояването на Ф16 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 10/11/2020 неотговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно проведени процедури под праговете на чл. 20, ал. 1, т. 4 от ЗОП Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 10/11/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно подкрепа за железопътния пътнически транспорт в бюджет 2021 Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 09/11/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно помощта за малките и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на последствията от пандемията на COVID-19 Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 09/11/2020 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно участието на община Асеновград в инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 09/11/2020 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно Решение № 137 на Министерския съвет от 14.03.2019 г. за одобряване на кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България Десислава Ахладова, Министър на правосъдието 06/11/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно постоянни спирания на тока в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в област Русе Теменужка Петкова, министър на енергетиката 06/11/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно Заповед на министъра на правосъдието за провеждане на конкурс за длъжността "държавен съдебен изпълнител" Десислава Ахладова, Министър на правосъдието 05/11/2020 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно решение № 137 на Министерския съвет от 14.03.2019 г. за одобряване на кандидатурите за длъжността европейски прокурор от Република България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 04/11/2020 в несъответствие с ПОДНС
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно лицата, заплащали ДДФЛ върху доходите от трудови правоотношения за периода 2016 - 2020 Кирил Ананиев, Министър на финансите 04/11/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно инвестициите в пътната инфраструктура в област Враца Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/11/2020 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно готовността за въвеждане на стартъп визи Лъчезар Борисов, министър на икономиката 04/11/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно дейността на лечебните заведения за болнична помощ, публични предприятия, в условията на пандемия Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 04/11/2020 отговорено
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ; Относно продължителна водна криза и въведен воден режим в с. Върбовка, общ. Павликени Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/11/2020 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно провеждане на военно обучение в средните училища Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/11/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната между България и САЩ Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/11/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно извършване на ОВОС на инвестиционно предложение "Инсталация за производство на индустриален компост", с местонахождение поземлен имот с идентификатор 73403.501.467 по КК и КР на гр. Трявна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 04/11/2020 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно защитена зона Поморие Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 04/11/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се Лъчезар Борисов, министър на икономиката 04/11/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно мярката за български микро, малки и средни предприятия, която минава през Българската банка за развитие Лъчезар Борисов, министър на икономиката 04/11/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно механизъм за грижа за децата, чиито родители са приети в болница с COVID-19 Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 03/11/2020 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени сделки на Софийска стокова борса АД от ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/11/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени сделки на Софийска стокова борса АД от "Холдинг БДЖ" ЕАД Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/11/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно разходването на публични средства от бюджета на Министерството на туризма Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 02/11/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 02/11/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно вила "Армира", Ивайловград Боил Банов, Министър на културата 02/11/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно информация за здравното състояние и смъртността в град Стара Загора и общината за периода от януари 2018 г. до момента Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 30/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно информация за здравното състояние и смъртността в град Стара Загора и общината за периода от януари 2018 г. до момента Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 30/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно участие на Република България към проект "Европейски Патрулен Корвет" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 30/10/2020 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно реализация на проект "Преносен газопровод до Свищов" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 30/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно многофункционален модулен патрулен кораб за нуждите на ВМС Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 30/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно модернизация на боен танк Т-72 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 30/10/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ; Относно затруднения от ремонтите по пътя Е-79 и пренасочването на целия тежкотоварен трафик през Искърското дефиле Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/10/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно изпълнението на бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 29/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно информация за чистотата на атмосферния въздух в град Стара Загора и общината и данни по всички показатели, които се следят от РИОСВ Стара Загора (в т.ч. серен диоксид (SО2), азотен диоксид (NО2), въглероден оксид (СО), фини прахови частици (ФПЧ10) за периода от януари 2018 г. до момента Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 29/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Чирпан Кирил Ананиев, Министър на финансите 29/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно твърдения, базирани на излезлия на 21 октомври доклад CE-Delfi на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (ЕРНА), че Стара Загора и София са с най-мръсния въздух в Европейския съюз Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 29/10/2020 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно Пангаловата къща в гр. Смолян Боил Банов, Министър на културата 29/10/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно официалната позиция на България при стартирането на преговорите между Европейския съюз и Северна Македония Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 29/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно изпълнението на бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29/10/2020 отговорено
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 28/10/2020 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно предприетите действия за удовлетворяване исканията на служители от системата на МВР, участвали в системата от мерки за защита на населението от разпространение на COVID-19 Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 28/10/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София област Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/10/2020 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно продажба и консумация на енергийни напитки от деца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/10/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно трансфериране на средства от нереализирани международни състезания Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 28/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно преминаването на онлайн обучение на част от училищата Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/10/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/10/2020 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 28/10/2020 отговорено
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ; Относно регистрация на тютюнопроизводители Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 28/10/2020 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно поетапно внедряване на Интегрирана финансово-информационна система за общините /ИФИСО/ Кирил Ананиев, Министър на финансите 28/10/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно политиката на правителството, респективно на Министерството на младежта и спорта, за изграждане на спортна инфраструктура - стадиони и игрища, в населени места с традиции във футбола по оперативните програми на ЕС за новия програмен период 2021-2027 г Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 28/10/2020 неотговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно капацитет на РЗИ Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 27/10/2020 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно предпазни средства в сферата на предучилищното и училищно образование Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 27/10/2020 отговорено
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ; РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно атмосферния въздух в община Стара Загора Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 27/10/2020 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно грижа за живота и творчеството на проф. Галилей Симеонов от село Гаврил Геново, област Монтана Боил Банов, Министър на културата 27/10/2020 отговорено
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ; Относно две национални програми - за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции и за превенция и контрол на туберкулозата в Република България Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 27/10/2020 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно регистрирани земеделски стопани и получени субсидии Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 27/10/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 27/10/2020 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно изграждане на инфраструктура във военно формирование 28000 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 27/10/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно извършената дейност по събиране, обработване, съхраняване, анализиране и използване на информация от Държавна агенция "Национална сигурност" и Държавна агенция "Разузнаване" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/10/2020 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно тенденции в развитието на автопарка в България Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 26/10/2020 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно пакет от икономически мерки за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19 Лъчезар Борисов, министър на икономиката 23/10/2020 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно излъчването на програмите на БНТ сред българските общности зад граница Боил Банов, Министър на културата 23/10/2020 оттеглен
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предоставените над 2,3 млрд. лева допълнителни средства към бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/10/2020 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно условията за издаване и последваща подмяна на свидетелство за управление на моторни превозни средства на хора с увреждания Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 22/10/2020 оттеглен
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно дейността на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 14.07 - 14.10.2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател 22/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно правилата за отпускане на ученически стипендии Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 22/10/2020 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно междусистемната газова връзка Гърция - България (Комотини - Стара Загора) Теменужка Петкова, министър на енергетиката 22/10/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно извършена сеч в района на Котел на 2000 кубически метра от вековна букова гора Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 21/10/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 отговорено
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно състоянието на МБАЛ "Христо Ботев", град Враца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 отговорено
АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ; Относно състояние на общинските болници в област Враца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; Относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Кърджали и отчет за деветмесечието на 2020 г Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/10/2020 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно реализацията на проекта "Балкански поток" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 21/10/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно приема и лечението на болни с Ковид-19 в Хасковската болница Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 21/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно предприети ремонтни дейности по пътните платна на АМ "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/10/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно допълнителни финансови средства за училищата в контекста на насоките за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19 Кирил Ананиев, Министър на финансите 20/10/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно проект на Министерството на туризма, съвместно с Университета по хранителни технологии - Пловдив Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно финансово подпомагане на екскурзоводи и планински водачи Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно разходването на публични средства от бюджета на Министерство на туризма Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно посещение в Москва Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 20/10/2020 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно причините за отчетения от Българска народна банка срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари-август 2020 г., спрямо същия период на 2019 г Лъчезар Борисов, министър на икономиката 19/10/2020 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно постигнатата събираемост на публични държавни вземания (дължимите такси) от хазартния бизнес за периода 2015-2019 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 19/10/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно отваряне на изградена пътна връзка "Генералoво" - Автомагистрала "Марица", км 107+600 /стар км 112+020/, дясно към път I-8, км 377+740, землище на с. Генералово, община Свиленград Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 19/10/2020 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно финансовите инструменти на правителството за осигуряване изграждането на общински социални наемни жилища Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/10/2020 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Исперих и "Водоснабдяване Дунав" ЕООД - гр. Разград за деветмесечието на 2020 г Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/10/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно изпълнението на стратегическите цели на Министерство на образованието и науката за социализация на деца от етническите малцинства Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/10/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/10/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно проекта за изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Сборище, общ. Твърдица Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 16/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно наличие на остатъци от системен хербицид Глифозат (C3H8NO5P) и инсектициди в етеричните масла, произведени в България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 16/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно понижение на наличните завирени обеми в значимите язовири Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 16/10/2020 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 98 от 2018), ПЗР, § 41, ал. 7 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 16/10/2020 отговорено
ДЕАН СТОЯНОВ СТАНЧЕВ; Относно проекти на Национална компания "Железопътна инфраструктура" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/10/2020 отговорено
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН; Относно реконструкция на улична водопроводна мрежа на селата Пороминово и Бараково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно състоянието на трите стълба на пенсионната система и как сегашната "коронакриза" се отразява върху тях Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 15/10/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно обучението в електронна среда от разстояние Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/10/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно решение на Народното събрание от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финасовите инструменти, предвидени за това (обн. ДВ. Бр. 100 от 2019 г.) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дистанционното обучение и здравето на децата Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 15/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дистанционното обучение и здравето на децата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/10/2020 отговорено
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на преговорите за членство на Р. Северна Македония в Европейския съюз Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 14/10/2020 в несъответствие с ПОДНС
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно бюджетното финансиране на научните изследвания през 2021 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно проекти/обекти, възложени на "Автомагистрали" ЕАД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно изразходвани средства за електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно наказателната процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000 Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/10/2020 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно реконструкция и финансиране на музей "Димитър Ненов", гр. Разград Боил Банов, Министър на културата 14/10/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно инцидент при акция на МВР за противодействие на организираната престъпност на 05.10.2020 г., в гр. София Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 14/10/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изискванията към малките земеделски стопани за директни доставки на малки количества първични продукти от растителен произход Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно изграждане обходен път град Севлиево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно наложителни мерки за преодоляване на недостига на медицински персонал в "МБАЛ - Шумен" АД Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 14/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно ефективността на мерките и действията за осигуряване на качествена храна в училищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/10/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно качеството на атмосферния въздух в гр. Пловдив Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ремонт на участък от път III - 5006 от км. 0+000 до км. 5+680 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно понижение на наличните завирени обеми в значимите язовири Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/10/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно липсата на противогрипни ваксини Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 13/10/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно осъществяване на дейности през 2020 г. чрез финансиране от Фонд "Инвестиции в горите" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 13/10/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно финансовото състояние на институтите и държавното предприятие към Селскостопанска академия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 13/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Велико Търново от "Кроношпан България" ЕООД Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 09/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно количество преработена първична дървесина от "Кроношпан България" ЕООД в завода във Велико Търново Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 09/10/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно отговор, Ваш изх. № 02-02-128/16.09.2020 г. във връзка с ремонт на пътен участък между Велико Търново и Горна Оряховица, път III-514 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/10/2020 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ; ХАМИД БАРИ ХАМИД; Относно изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги Боил Банов, Министър на културата 09/10/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно поставен пътен знак Д 11 на републикански път I-2 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/10/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно функционирането на МБАЛ "Света Петка" - Видин Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 08/10/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерство на здравеопазването, за уведомяване на здравно-осигурените лица, при прекратяване договорните отношения между НЗОК и лечебно заведение за първична медицинска помощ Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 08/10/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 08/10/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества и ресурсната осигуреност на министерството за справяне с този проблем Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 08/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия на Министерството на вътрешните работи по проблема с водачите на МПС, употребяващи наркотични вещества Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 08/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно воден проблем в община Севлиево и част от селата на община Габрово (с. Яворец, с. Армени, с. Златевци, с. Здравковец, с. Козирог) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно провеждането на конкурс за длъжността директор на Дирекция бюро по труда Габрово Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 07/10/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансовото състояние на Държавно горско стопанство Габрово за периода м. септември 2019 г. - м. септември 2020 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/10/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно българската общност в Лондон Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 07/10/2020 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно ремонта на АМ "Тракия" в участъка между Чирпан и Стара Загора Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно бъдещия бюджет на НЗОК Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 07/10/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно програма Citizen-Led Engagement Programme към кмета на Лондон Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 07/10/2020 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно предприети мерки срещу проникването и организация на дейността за защита от поражения, нанасяни от "Дъбова коритуха" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 07/10/2020 отговорено
РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ; Относно информация по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 07/10/2020 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно връзка на наука и бизнес Томислав Дончев, заместник министър-председател 07/10/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на атмосферния въздух в Перник и мерки за подобряването му Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 07/10/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжево" до пътен възел Даскалово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно ремонта на автомагистрала "Тракия" - дясно платно Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/10/2020 отговорено