Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация Томислав Дончев, заместник министър-председател 05/03/2021 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно признатите организации на производителите в България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 05/03/2021 в процес на обработка
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно комисията, определила лицата, предложени за държавна парична награда за постижения в областта на културата Боил Банов, Министър на културата 05/03/2021 в процес на обработка
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно изразходвани средства по Фонд "Социална закрила" за 2020 г. и постигнати резултати Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 05/03/2021 в процес на обработка
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно подкрепа на селското стопанство в област Видин през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 05/03/2021 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерство на здравеопазването по осигуряване на лекарствени продукти за лечение на здравноосигурени български граждани с редки заболявания, като продължение на лечението след навършването им на 18-годишна възраст и наличието на дискриминация към тези граждани на основата на признак "възраст" Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 05/03/2021 в процес на обработка
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА; Относно проблем с чести аварии на твърде остарялата водопроводна система на с. Маломир, общ. Тунджа, обл. Ямбол Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/03/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно чуждестранните инвестиции в област Велико Търново Лъчезар Борисов, министър на икономиката 01/03/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно безработицата в област Велико Търново Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 01/03/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно междуфирмена и задлъжнялост на физическите лица Лъчезар Борисов, министър на икономиката 01/03/2021 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно демографски данни в област Велико Търново Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 01/03/2021 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно реализирани обществено значими европроекти на територията на област Благоевград Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 26/02/2021 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно комисията, определила лицата, предложени за държавна парична награда за постиженията в областта на културата Боил Банов, Министър на културата 26/02/2021 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно реализирани обществено значими проекти на територията на област Благоевград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2021 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно реализирани обществено значими проекти на територията на област Благоевград Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 26/02/2021 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно реализирани стратегически проекти в сферата на образованието на територията на област Пазарджик за периода 2017-2021 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/02/2021 неотговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно реализирани проекти в социалната сфера на територията на област Пазарджик за периода 2017-2021 г. Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 26/02/2021 неотговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно реализирани проекти в сферата на околната среда на територията на област Пазарджик за периода 2017-2021 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 26/02/2021 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно реализирани инфраструктурни проекти на територията на област Пазарджик за периода 2017-2021 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2021 неотговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно искания за отлагане на задължения на концесионери на летище Варна и летище Бургас Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/02/2021 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно плащания за осигуряването на резервни мощности, т.нар. "студен резерв" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 25/02/2021 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно Минно-енергийния комплекс "Марица изток" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 25/02/2021 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проверка на дейността на директора на Национално спортно училище "Генерал Владимир Стойчев" в София Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 25/02/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно политиката на Министерство на младежта и спорта по разработване, организиране, координиране и контрол при провеждане на социалния туризъм и по-конкретно хижа Коман, Васильовска планина на Троянския предбалкан, село Терзийско, община Троян, област Ловеч Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 25/02/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно допълнителни трудови възнаграждения на химици, микробиолози и биолози от лечебните заведения за болнична медицинска помощ, както и медицински специалисти от здравните кабинети, неработещи по основен трудов договор, при тяхното участие в диагностично-лечебния процес при Covid-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 25/02/2021 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проверка на Министерство на образованието и науката на дейността на директора на ОУ "Никола Вапцаров" - гр. Асеновград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно създаването и реалното функциониране на Имотен регистър в Република България Десислава Ахладова, Министър на правосъдието 24/02/2021 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно финансова подкрепа за регистрираните розопроизводители по Закона за маслодайната роза в условията на коронакриза Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Златоград, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Борино, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Баните, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ремонт на републикански път III-6072, в участъка до с. Стоките Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изпълнението на мярката "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" Лъчезар Борисов, министър на икономиката 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Неделино, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Доспат, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Девин, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Борино, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Баните, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Златоград, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Рудозем, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Мадан, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Смолян, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно политиката по управлението на отпадъците в община Чепеларе, област Смолян Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Рудозем, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Мадан, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Смолян, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Чепеларе, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Неделино, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Доспат, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подкрепа на селското стопанство в община Девин, област Смолян, през 2021 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 24/02/2021 неотговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно промени в Наредбата за медицинската експертиза Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 24/02/2021 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно предоговаряне на концесии за спортни обекти Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 23/02/2021 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Смолян, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Баните, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Девин, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Мадан, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Чепеларе, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Неделино, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Доспат, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Девин, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Борино, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Рудозем, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Смолян, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Мадан, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Златоград, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Борино, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Доспат, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието и качеството на атмосферния въздух на община Рудозем, Смолянска област, към края на 2020 г. Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Баните, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Чепеларе, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Неделино, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно финансовото състояние на община Златоград, област Смолян Кирил Ананиев, Министър на финансите 23/02/2021 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно работата на медицинските сестри от училищното здравеопазване в област Хасково за извършването на изследване с антигенни тестове на учителите Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 22/02/2021 неотговорено
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА; Относно пострадали земеделски земи и застрашени къщи, вследствие от наводненията в община Стралджа Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/02/2021 неотговорено
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА; Относно почистването на коритото на река Поповска и проблем с дигите в селата Попово и Воден, община Болярово Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/02/2021 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно промяна в правилата за влизане и излизане от страната на лица, ваксинирани срещу COVID-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 19/02/2021 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно внедряване на Интегрирана финансово-информационна система за общините в област Враца през 2021 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 19/02/2021 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно подобряване на социално-битовите условия и саниране на студентските общежития Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/02/2021 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно Стратегически преглед на сигурността и отбраната Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 19/02/2021 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно финансово състояние на Драматично-куклен театър - Враца Боил Банов, Министър на културата 19/02/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно политиката на Министерството на туризма по организацията, управлението и стопанисването на хижите и заслоните в планините и по-специално каква е собствеността, кой стопанисва и кой управлява хижа Коман, намираща се в Троянския балкан, в местността Коман на Васильовска планина Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 18/02/2021 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно осигуряване съхранението на машини за гласуване Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма 18/02/2021 отговорено
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност в районите на Столична община Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/02/2021 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно ремонт на яз. Домлян, общ. Карлово Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 18/02/2021 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно състоянието на каварненския плаж Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/02/2021 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно често спиране на електричеството в община Ново село Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/02/2021 отговорено
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ; Относно провеждане на тръжни процедури за осигуряване на допълнителни услуги по Закона за енергетиката Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/02/2021 неотговорено
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ; Относно системен тормоз на жители от кв. Шарон, гр. Петрич Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 18/02/2021 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно ЖП линия Бургас - Слънчев бряг Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 18/02/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерството на здравеопазването по прилагане на § 1, т. 1 и т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 18/02/2021 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно цени на земи в областите София-град, Бургас и Ямбол Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 18/02/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно съставен акт за установяване на административно нарушение на Общинско предприятие "Чистота" към община Шумен за преливане на инфилтрат от ретензионен басейн на депо за неопасни отпадъци Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 17/02/2021 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно осигуряване съхранението на машини за гласуване Томислав Дончев, заместник министър-председател 17/02/2021 оттеглен
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно договорения от Националния съвет за тристранно сътрудничество универсален механизъм за подкрепа на предприятията и работещите в тях Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 17/02/2021 неотговорено
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно изграждане на сграда за Трета РСПБЗН - Варна Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 17/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно осигуряване на финансови средства за аварийни, консервационни и реставрационни работи на архитектурно-археологически паметник от национално значение "Римски терми на Одесос" - гр. Варна Боил Банов, Министър на културата 17/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно мониторинг по показателя "флуориди" на повърхностни води, които не са предназначени за питейно-битово водоснабдяване Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 17/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно мониторинг по показателя "флуориди" на повърхностни води, които не са предназначени за питейно-битово водоснабдяване Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 17/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно проектиране и изграждане на обходен път на гр. Провадия Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/02/2021 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно забавени от страна на Министерството на културата преписки по Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 17/02/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно изграждане на АМ Русе - Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/02/2021 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно външната търговия с преработени плодове Лъчезар Борисов, министър на икономиката 15/02/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно АМ "Хемус", връзка с индустриален център Горна Оряховица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/02/2021 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изпълнението на проекти по НАТУРА 2000 от Местните инициативни групи по ПРСР (2014-2020 г.) Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 15/02/2021 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно констатации на ОЛАФ за несъбрани мита от българските митници в особено големи размери Кирил Ананиев, Министър на финансите 15/02/2021 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно постъпления в бюджета от публични вземания от хазартния бизнес през 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 15/02/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири четири осем две), по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв. м., съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/02/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно отварянето на детските центрове след 30.04.2021 г. Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 15/02/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно конкурс за длъжността "държавен съдебен изпълнител" при районните съдилища Десислава Ахладова, Министър на правосъдието 15/02/2021 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно състоянието на тунелите на път Е-85 на входа на Велико Търново и входа от северната част по ул. "Опълченска" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/02/2021 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно съдбата на отделението по инфекциозни болести в "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Киро Попов" ЕООД, гр. Карлово и политиката на Министерството на здравеопазването за запазване дейността на инфекциозните отделения в общинските болници Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 12/02/2021 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно тенденцията в броя на националните осиновявания и трудностите в този процес Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 12/02/2021 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно предприетото в сферата на правосъдието за деца в конфликт със закона Десислава Ахладова, Министър на правосъдието 12/02/2021 неотговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно размерът и причините за неизплатени субсидии на земеделски производител Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/02/2021 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно изпълнение на чл. 7 от Наредба № Н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите Боил Банов, Министър на културата 11/02/2021 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Кюстендил Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 11/02/2021 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно масовото нарушаване на транспортните схеми в автобусния превоз Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 10/02/2021 отговорено
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН; СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно промяна на плана за управление на защитена територия "Колокита" и застрояването на полуостров Буджака Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 10/02/2021 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно ревизионна канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/02/2021 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно решение на Отрасловия съвет към Министерството на образованието и науката за национално анкетно проучване Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/02/2021 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно проблеми на страдащите от синдром на Даун Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 10/02/2021 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно лошото състояние на третокласен път III-1307 в Плевенска област, община Искър Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/02/2021 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно лошото състояние на третокласен път III-1308, част от Републиканската пътна мрежа на територията на област Плевен Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/02/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно публична продажба на помещения на Бюро по труда - гр. Шумен Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 10/02/2021 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно тревожното повишаване на броя на новозаразените с COVID-19 в област Кюстендил Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 09/02/2021 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно политиката на Министерството на образоването и науката в подкрепа на училища в малките населени места в обл. Кюстендил Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/02/2021 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите към овощарството в обл. Кюстендил Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 09/02/2021 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно подкрепа на педагогическите съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди в условията на COVID-19 и дистанционно обучение Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 09/02/2021 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно административната сграда на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 08/02/2021 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно състояние на българското пчеларство Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 08/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Павел Баня към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 08/02/2021 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно проекти в областта на земеделието по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 08/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Опан към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 08/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Николаево към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 08/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Братя Даскалови към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 05/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Гурково към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 05/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Казанлък към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 05/02/2021 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно проекти на Електроенергийния системен оператор Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/02/2021 отговорено
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА; Относно отпуснати средства за запазване на заетостта и подкрепа на бизнеса в условията на COVID-19 в област Кърджали Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 05/02/2021 отговорено
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно прилагането на ваксината на AstraZeneca Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 04/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Мъглиж към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 04/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Стара Загора към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 04/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно финансовото състояние на община Раднево към 31 декември 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 04/02/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно промяната, считано от 01.02.2021 г., в разписанието на пътнически влак № 20167 (Шумен - Варна) Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 04/02/2021 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно гарантиране спазването на чл. 132 от Закона за съдебната власт Десислава Ахладова, Министър на правосъдието 04/02/2021 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно включването на направление "Здравни грижи" в приоритетните професионални направления и добавянето му към Списъка на професионалните направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1 от ПМС № 137 от 25.06.2020 г. Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 04/02/2021 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно включването на направление "Здравни грижи" в приоритетните професионални направления и добавянето му към Списъка на професионалните направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1 от ПМС № 137 от 25.06.2020 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 04/02/2021 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно ревизии на разходите на държавни дружества в енергетиката Теменужка Петкова, министър на енергетиката 03/02/2021 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно етапа на изграждане на интерконекторите за природен газ между България и съседните държави Теменужка Петкова, министър на енергетиката 03/02/2021 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно изпълнението на решението (препоръките) на Европейската комисия по отношение на ТЕЦ "Марица изток 1" и ТЕЦ "Марица изток 3" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 03/02/2021 оттеглен
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно цялостната политика на Министерството в областта на енергетиката по изпълнението на приоритетите на управленската програма на ГЕРБ в тази област Теменужка Петкова, министър на енергетиката 03/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно издаване на ваксинационни паспорти Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 03/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно пост Ковид-19 синдром Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 03/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно Плана за ваксиниране в Република България и стратегията за неговото изпълнение Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 03/02/2021 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно състоянието на предпазните диги по поречието на река Тимок на територията на община Брегово от март 2018 до момента Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/02/2021 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно ситуацията по Националния стратегически план за земеделието на Република България в частта пчеларството Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 01/02/2021 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно Националната пчеларска програма Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 01/02/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно решение на Общинския съвет на Раднево, с което на практика се стартира процедура за приватизация на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" и "Медицински център 1" в град Раднево Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 01/02/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно текущ контрол от Министерството на труда и социалната политика в автогарите и ж.п. гарите в страната, по осигуряване на достъп на хората с увреждания, до задължително изискуемите налични и функциониращи помещения и помощни съоръжения Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 29/01/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно упражняване на текущ контрол от страна на Министерство на здравеопазването за спазване на противоепидемичните мерки срещу Covid-19 в автогарите и ж.п. гарите на страната, както и спазване на санитарно-хигиенните изисквания в тях Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 29/01/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно актуализация на стойностите (цените) в лева по чл. 46, ал. 3, както и номенклатурата на клинично-лабораторните изследвания, касаещи спешния пациент, от "Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения" Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 29/01/2021 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно контрола по изпълнението на задължителните изисквания към функционирането на автогарите, определени в тяхната категория Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29/01/2021 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно предприети мерки във връзка с Covid-19 Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 29/01/2021 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно причините за изключване на самонаетите по SURE Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 29/01/2021 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно влагане в земеделски земи на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води с оператор "Софийска вода" АД Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 29/01/2021 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно депониране на утайки от ПСОВ - Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 29/01/2021 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път ІІ-37 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/01/2021 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно инвестиции в пътната инфраструктура в област Пазарджик Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/01/2021 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно броя на безработните и получаваното от тях парично обезщетение Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 29/01/2021 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно влагане в земеделски земи на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води с оператор "Софийска вода" АД Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 29/01/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно съответствието с нормите на пътна безопасност на ремонтираната през 2019 г. 10-километрова отсечка между селата Пъстрово - Сърневец - Съединение от третокласен път ІІІ-608, част от Републиканската пътна мрежа на България Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/01/2021 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно поредното поемане на дълга на "Топлофикация София" ЕАД от Българския енергиен холдинг (БЕХ) в размер на 109 млн. лв Теменужка Петкова, министър на енергетиката 28/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно нарушения на Комплексно разрешително № 349-НО/2008 г., актуализирано с Решение № 349-НО-ИО-А1/2015 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци - Шумен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 28/01/2021 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно финансовото състояние на община Радомир за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 28/01/2021 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно изготвяне на проект и съпътстващи процедури по обследване на терена за изграждане на обходен път на гр. Айтос, водещ към път III-208 Провадия - Дъскотна - Айтос Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/01/2021 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно процедурите по търсене и проучване наличието на природен газ Теменужка Петкова, министър на енергетиката 28/01/2021 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно средствата, инвестирани в училищна инфраструктура за 2020 г. в област Перник Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/01/2021 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно отпуснати средства за образователна инфраструктура от бюджета на МОН за общините в област Благоевград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 27/01/2021 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно ремонт и доизграждане на пътя от с. Струмяни до Граничен контролно-пропускателен пункт "Клепало" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Каолиново за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Никола Козлево за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Нови Пазар за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Хитрино за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Шумен за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Велики Преслав за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Смядово за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Каспичан за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Върбица за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Венец за 2020 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 27/01/2021 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно бъдещето на сграда на бившия АГ комплекс в град Стара Загора и възможността тя да бъде предоставена на община Стара Загора, за да бъде създаден съвременен Общински здравен център за извънболнична помощ Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 27/01/2021 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно кариерите в село Белащица Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 27/01/2021 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно закриването на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Куделин, община Брегово, Видинска област Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 27/01/2021 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно срещи с ДПС в ловното стопанство "Паламара" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/01/2021 в несъответствие с ПОДНС
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно брой на преподавателите в държавните висши училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/01/2021 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно възстановяване на учебните занятия в класните стаи Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 26/01/2021 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно въпроси на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия, поставени в онлайн среща с народни представители Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/01/2021 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно дейността на Националния инспекторат по образованието Томислав Дончев, заместник министър-председател 26/01/2021 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно дейността на директора на Основно училище "Никола Вапцаров" - гр. Асеновград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/01/2021 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно приоритетите на страната ни в областта на ядрената енергетика и бъдещето на АЕЦ "Белене" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 25/01/2021 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно лошото качество на питейната вода във водопреносната мрежа на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив през последните няколко месеца Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/01/2021 отговорено