Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно размера на начисления Данък добавена стойност (ДДС), включен в "Общи приходи" от доставчици на стоки и услуги към лечебни заведения, НЗОК, НОИ, Министерство на здравеопазването и други министерства и ведомства за доставени стоки и услуги, свързани с функция "Здравеопазване" в Република България през 2018 г.
Дата 23/07/2019
Входящ номер 954-06-717
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/07/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 05/08/2019
Дата на връчване на писмен отговор 05/09/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор