Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
753-01-52
20/12/2007
Седма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение относно възлагане на правителството на РБ да изработи ясни професионални критерии за участие на политически лица в ръководството на държавни фирми и фирми с преобладаващо държавно участие
  • Входящ номер: 654-02-13
  • Дата: 30/01/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 05/11/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 06/11/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала