Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
  • Дата на раждане : 23/12/1949 София, България
  • Професия: политик;икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Научна степен/академична длъжност: доктор;
  • Избран(а) с политическа сила: "Синята коалиция" 6.76%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 7 ВНС; 36 НС; 37 НС; 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: ivan.kostov@parliament.bg, dsb@nt14.parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/09/2009
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност.
Писмен отговор на 04/09/2009.
11/09/2009
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно поправяне на щети, нанесени на българската държава от бившия министър-председател Симеон Сакскобургготски.
Отговорено в зала на 11/09/2009.
18/09/2009
Питане към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно действията на МВР срещу политическата корупция на най-високо ниво.
Отговорено в зала на 18/09/2009.
18/09/2009
Въпрос към Маргарита Попова, Министър на правосъдието относно отмяна на текстове в Правилника за прилагане на Закона за Държавната агенция "Национална сигурност".
Писмен отговор на 18/09/2009.
09/10/2009
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно причината за провала на мероприятия по разработката "Лиана".
Писмен отговор на 09/10/2009.
16/10/2009
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно отказа на Сметната палата да завери финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г.
Отговорено в зала на 16/10/2009.
06/11/2009
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството спрямо незадоволителната дейност на контролните органи.
Отговорено в зала на 06/11/2009.
05/02/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (въпрос на същата тема е задал и н.п. Антон Кутев).
Отговорено в зала на 05/02/2010.
05/02/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно оценката на министър-председателя за българо-турските отношения.
Отговорено в зала на 05/02/2010.
26/02/2010
Питане към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно защита на обществения интерес при строителството на АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 26/02/2010.
19/03/2010
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно преодоляване на нарушения при продажба на 122 дка държавна собственост и недопускане на конфликт на интереси при одобряването на ОУП на Варна.
Отговорено в зала на 19/03/2010.
30/04/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно кадровата политика на страната в институциите на Европейския съюз.
Отговорено в зала на 30/04/2010.
28/05/2010
Питане към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно усвояването на европейски средства от Министерството на труда и социалната политика.
Отговорено в зала на 28/05/2010.
18/06/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно предотвратяване намесата на отстранения от длъжност кмет на Сливен в работата на общинската администрация.
Писмен отговор на 18/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно връщането на управлението и стопанисването на НДК на Министерството на културата.
Отговорено в зала на 25/06/2010.
25/06/2010
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно излъчване на рекламен клип след изтичането на срока за подаване на заявления по кампанията за директни плащания - 2010 на ДФ "Земеделие" в ефира на национални медии.
Писмен отговор на 25/06/2010.
30/07/2010
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно правителствената политика за възстановяване на собствеността на държавни имоти.
Отговорено в зала на 30/07/2010.
03/09/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно закупени в края на 2008 г. 24 хил. тона метал от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
Отговорено в зала на 03/09/2010.
10/09/2010
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно Решение на Народното събрание за анализ и оценка на ефектите от осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 и 2003 г.
Отговорено в зала на 10/09/2010.
17/09/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно криминално минало на Волен Сидеров.
Писмен отговор на 17/09/2010.
24/09/2010
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно преодоляването на недостига на средства за обезщетения при освобождаване на служители на МВР и специалните служби.
Отговорено в зала на 24/09/2010.
26/11/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно изпълнение на законодателството на Европейския съюз в документите на проекта "Южен поток".
Отговорено в зала на 26/11/2010.
26/11/2010
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на икономии на Министерския съвет и продължаващата охрана на лидерите на тристранната коалиция и г-н Румен Петков.
Отговорено в зала на 26/11/2010.
14/01/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно съдебно-медицинска експертиза на плода на 17-годишната родилка Боряна Георгиева от гр.Лясковец, извършена в УМБАЛ "Александровска" - София.
Писмен отговор на 14/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно наличните количества зърно в Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и други съхранители.
Писмен отговор на 21/01/2011.
21/01/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно износа на зърно от страната за 2010г.
Писмен отговор на 21/01/2011.
18/02/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно размера на внесените и неразпределени в законовия срок от Национална агенция за приходите (НАП) средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
Писмен отговор на 18/02/2011.
01/04/2011
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно действия на Министерството на земеделието и храните за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни земи и гори.
Отговорено в зала на 01/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавния интерес за възстановяване на собствеността върху държавни имоти.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
15/04/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно споразумение с Швейцария за съдействие при разкриване на банкова тайна.
Отговорено в зала на 15/04/2011.
27/05/2011
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно противодействие на заплаха за сигурността на страната.
Отговорено в зала на 27/05/2011.
24/06/2011
Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно преговорите за цената на АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 24/06/2011.
01/07/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно провеждане на стрес-тестове за проектираните руски реактори за АЕЦ "Белене".
Отговорено в зала на 01/07/2011.
15/07/2011
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно продължаващата охрана на лидерите на тристранната коалиция и г-н Румен Петков.
Отговорено в зала на 15/07/2011.
13/01/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно позицията на България във връзка с проект на акт на 26 страни-членки от Европейския съюз, и приемането на фискални правила.
Отговорено в зала на 13/01/2012.
13/01/2012
Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно спазването на задължителните предписания за отчитане на дежурствата на служителите от НСО.
Писмен отговор на 13/01/2012.
17/02/2012
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно размера на паричното обезщетение за отчужден имот, във връзка със строителството на Лот 1 на Автомагистрала "Струма".
Отговорено в зала на 17/02/2012.
10/02/2012
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно намеренията на правителството да реализира в политиката си координация по въпросите на данъчното облагане.
Отговорено в зала на 10/02/2012.
24/02/2012
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно справка за разхода за лекарства, заплащан от Министерството на здравеопазването и Националната здравно-осигурителна каса за периода 2010 - 2011 г..
Писмен отговор на 24/02/2012.
30/03/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно мерки на граничен контрол на терминал "Росенец".
Писмен отговор на 30/03/2012.
04/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец".
Отговорено в зала на 04/05/2012.
04/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници".
Отговорено в зала на 04/05/2012.
27/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно износа на течни горива от страната.
Писмен отговор на 27/04/2012.
27/04/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансови последици от отнемането на лиценза на "Лукойл Нефтохим" АД.
Писмен отговор на 27/04/2012.
11/05/2012
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец".
Писмен отговор на 11/05/2012.
06/07/2012
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на строителството на лотове 2, 3 и 4 от АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 06/07/2012.
11/05/2012
Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно разкриваемостта на криминалните престъпления на територията СДВР през 2011 г..
Писмен отговор на 11/05/2012.
08/02/2013
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесионирането на пристанище Варна - Запад.
Писмен отговор на 08/02/2013.
08/02/2013
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно мерки против схеми за кражби на ДДС.
Отговорено в зала на 08/02/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС