Европейският документационен център към Народното събрание е създаден със споразумение, подписано с Европейската комисия, по силата на което става част от общата мрежа за информационни услуги „Европа Директно” (Europe Direct).
Europe Direct се състои от повече от 500  центъра, разположени на територията на страните - членки на Европейския съюз.

Дейността  им е насочена към комуникация, предоставяне на ресурси и осъществяване на контакти между различни организатори на прояви и лектори. Тези центрове са връзката между Европейския съюз и неговите граждани на местно ниво. В България, мрежата на информационни центрове Европа Директно се ръководи от Представителството на Европейската комисия в страната ни.

Европейският документационен център получава публикации, издадени от Службата за публикации на Европейския съюз, както и документи, издадени директно от европейските институции. Материалите включват законодателство, предложения, статистика, отчети и общи публикации, разделени на две основни секции: периодика и монографии, които са в ограничен обем и могат да бъдат използвани само в библиотеката на Народното събрание.
Голяма част от информацията за дейността на Европейския съюз е налична онлайн.

Европейският документационен център към Народното събрание има за цел:

  • Да насърчава и укрепва изследователската дейност в областта на Европейската интеграция;
  • Да предоставя на народните представители и служителите на Народното събрание, както и на  обществеността, информация за Европейския съюз и неговата политика;
  • Да участва в дискусиите за Европейския съюз, когато това е необходимо, заедно с другите европейски звена и мрежи.


Контакти:
E-mail: edc@parliament.bg
Библиотека на Народното събрание: https://www.parliament.bg/bg/library
Онлайн ресурси: https://www.parliament.bg/bg/eulinks