Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ
АНАСТАС ВАСИЛЕВ АНАСТАСОВ
 • Дата на раждане : 10/10/1965 Ямбол, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
 • Изборен район: 31-ЯМБОЛ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: anastas.anastasov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/07/2010
  41-о Народно събрание
  зам.-председател на НС 14/07/2010 - 01/11/2012
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 29/07/2009 - 01/11/2012
  Група за приятелство България - Канада
  председател 23/10/2009 - 01/11/2012
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  30/07/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на необходимите средства за реконструкция на път ІІ-53 „граница с ОПУ Сливен – о.п. Ямбол – Победа – Челник – Тамарино – Войника – граница с ОПУ Бургас”, път ІІІ-536 „о.п. Ямбол – Роза – Ботево – Меден кладенец – Скалица – Овчи кладенец” и на път І-7 „Маршал – об.п. Ямбол – Лесово – граница с Р Турция.
  Отговорено в зала на 30/07/2010.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС