Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
  • Дата на раждане : 21/07/1958 Варна, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: liliya.hristova@parliament.bg
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 25/01/2012 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/09/2012
Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно съгласуване и утвърждаване на критериите за оценяване и акредитация и за следакредитационно наблюдение на висшите училища в Република България.
Писмен отговор на 14/09/2012.
21/12/2012
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно закриването на ж.п гара Вълчи дол.
Писмен отговор на 21/12/2012.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС