Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/08/1973 Габрово, България
  • Професия: философ;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tomislav.donchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 19/06/2014
Група за приятелство България - Белгия
зам.-председател 17/10/2013 - 19/06/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно визията и политиката, която смята да провежда правителството за подготовка на България за следващия програмен период, в контекста на реформата в политиката по сближаване на ниво ЕС и натрупания от България опит, през този програмен период.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
11/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно подготовката, извършвана от Министерство на регионалното развитие за осигуряване на целево финансиране от бъдещата Оперативна програма "Региони в растеж" за българския град, който ще бъде избран за Европейска столица на културата.
Писмен отговор на 11/10/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждането на обходен път на гр. Габрово и тунел под връх Шипка.
Отговорено в зала на 15/11/2013.
11/10/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно програмиране на целево финансиране от оперативните програми (2014 - 2020) за българския град, който ще бъде избран за Европейска столица на културата.
Писмен отговор на 11/10/2013.
11/10/2013
Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно подготовката, която ще извършва Министерството на културата, за осигуряване на целево финансиране на българския град, който ще бъде избран за Европейска столица на културата.
Писмен отговор на 11/10/2013.
22/11/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно справка по Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 22/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно справка по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика".
Писмен отговор на 29/11/2013.
13/12/2013
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно коментарите на Европейската комисия по последния вариант на подготвения от правителството проект за споразумение за партньорство.
Писмен отговор на 13/12/2013.
17/01/2014
Питане към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно разпределението на средства от програмния период 2014 - 2020 г. по оперативни програми.
Отговорено в зала на 17/01/2014.
28/02/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно проекти по програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".
Писмен отговор на 28/02/2014.
14/03/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно закриване на Сектор "СОД" и съкращаване на държавни служители в Областна дирекция на МВР - Габрово.
Писмен отговор на 14/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС