Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
  • Дата на раждане : 05/01/1973 с. Сини вир, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: hamid.hamid@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Азербайджан
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Ирак
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Мексико
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Унгария
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
05/07/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно дейност на "ВиК - Шумен" ООД.
Отговорено в зала на 05/07/2013.
20/12/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно водоползване и дейност на МВЕЦ "Моста", язовир "Тича".
Писмен отговор на 20/12/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС