Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
 • Дата на раждане : 01/01/1970 Разград, България
 • Професия: лекар;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
 • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: valentin.vasilev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Куба
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно намерение за разкриване на Консулство на Република Турция в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  13/06/2014
  Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Разград.
  Отговорено в зала на 13/06/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно неизплатени възнаграждения от Министерството на вътрешните работи на вещи лица, във връзка с изготвени и приети от възложителя съдебно - счетоводни експертизи.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС