Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЪРКОВ
  • Дата на раждане : 05/04/1946 с. Горно Вършило, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: немски;руски;сръбски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.marcov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Австралия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно съдбата на Опитната станция по лозарство - ДП, гр. Септември към Селскостопанската академия, и неизплатените възнаграждения към научните работници, специалисти и служители.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
04/04/2014
Въпрос към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно Зимни Олимпийски игри - Сочи 2014.
Писмен отговор на 04/04/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС