Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  • Дата на раждане : 25/06/1970 Димитровград, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: danail.kirilov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
18/10/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно актове за държавна собственост за Студентски град.
Писмен отговор на 18/10/2013.
18/10/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно актове за държавна собственост за Студентски град.
Писмен отговор на 18/10/2013.
08/11/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 08/11/2013.
22/11/2013
Питане към Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 22/11/2013.
15/11/2013
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно акт за държавна собственост № 945/09.04.1971 г. за Студентски град.
Писмен отговор на 15/11/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС