Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
 • Дата на раждане : 27/09/1971 с. Добра поляна, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: руски;турски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
 • Изборен район: 2-БУРГАС;
 • Участие в предишно НС: 41 НС;
 • E-mail: DMustafa@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Беларус
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Йордания
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Литва
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  01/11/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства.
  Отговорено в зала на 01/11/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно неизплащане на субсидии на животновъди от с. Драгово, община Карнобат.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на общ. Руен.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС