Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
  • Дата на раждане : 22/05/1965 Поморие, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: ivan.valkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА
член 11/09/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
11/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проблемите на българските превозвачи при извършване на товарни превози от и за Турция.
Писмен отговор на 11/10/2013.
12/07/2013
Питане към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно изнесена в публичното пространство информация, че настоящият министър на инвестиционното проектиране Иван Данов неправомерно е получавал помощи за безработни от френската социална система.
Писмен отговор на 12/07/2013.
19/07/2013
Питане към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".
Писмен отговор на 19/07/2013.
13/09/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно преместване на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури(ИАРА) на територията на гр. Бургас.
Писмен отговор на 13/09/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно компенсирането на "Български пощи" ЕАД за предоставената от дружеството универсална пощенска услуга за 2011 г.
Отговорено в зала на 15/11/2013.
18/10/2013
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно създаване на специализирани карти на плажовете по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Отговорено в зала на 18/10/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото и икономическо състояние на "Български пощи" ЕАД.
Отговорено в зала на 15/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно преместване на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ на територията на гр. Бургас.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
11/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ръководството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Писмен отговор на 11/10/2013.
15/11/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ръководството на "Пристанище Бургас" ЕАД.
Отговорено в зала на 15/11/2013.
25/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обявен търг за предоставяне под наем на тринадесет търговски обекта, намиращи се на територията на "Летище София" ЕАД.
Отговорено в зала на 25/10/2013.
11/10/2013
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.
Отговорено в зала на 11/10/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подкрепа на необлагодетелствани, погранични, планински и полупланински райони.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно мерки, предприети от Министерство на земеделието и храните във връзка с избиването на домашни животни след констатирано огнище на болестта шарка.
Отговорено в зала на 01/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно заграждения около сградата на Народното събрание на Република България.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
29/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов.
Отговорено в зала на 29/11/2013.
13/12/2013
Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България.
Отговорено в зала на 13/12/2013.
07/02/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност".
Отговорено в зала на 07/02/2014.
21/03/2014
Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
11/04/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно строителството на АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.
Отговорено в зала на 11/04/2014.
28/02/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно събиране на такса шум /екологична/ от летищата за обществено ползване.
Отговорено в зала на 28/02/2014.
11/04/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък".
Отговорено в зала на 11/04/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно основен ремонт на пътя между с. Равнец и с. Братово, общ. Бургас.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
28/03/2014
Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
21/03/2014
Питане към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно път ІІ-79 "Елхово - Бургас от км 0 + 000 до км 86 + 200.25.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
28/03/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждане на система за управление на корабния трафик - /VTMIS фаза 3/.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
14/03/2014
Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.
Отговорено в зала на 14/03/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно изграждането на "Северен обход" на Бургас, свързващ първокласни пътища 1-6 и 1-9.
Отговорено в зала на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг".
Отговорено в зала на 30/05/2014.
30/05/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно фактите и обстоятелствата, свързани с установяване на административно нарушение по реда на Закона за движението по пътищата, извършено от народен представител.
Писмен отговор на 30/05/2014.
13/06/2014
Питане към Мариана Георгиева, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерството на младежта и спорта за изграждане на спортна инфраструктура в малки населени места на територията на обл. Бургас.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
30/05/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проект BG161PO004-3.0.01-0008 " Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежа - "Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа".
Писмен отговор на 30/05/2014.
11/07/2014
Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политиката на МВР относно регистрацията на автомобилите.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подготовка за предоставяне на концесия на седем обекта от транспортната инфраструктура.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансово състояние и задължения на държавни дружества.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно икономическото състояние на "Български пощи" ЕАД.
Писмен отговор на 11/07/2014.
11/07/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно списък на неохраняеми морски плажове за летен сезон 2014 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от заповед № РД 02-14-484/31.05.2014 г.
Писмен отговор на 11/07/2014.
25/07/2014
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно издаване на регистрационни табели и талони на закупени камиони и автобуси в Европа.
Писмен отговор на 25/07/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС