Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
КРАСИМИР АТАНАСОВ МУРДЖЕВ
  • Дата на раждане : 10/01/1964 Пловдив, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasimir.murdzhev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 19/06/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/11/2013
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно стандарт по клинична лаборатория.
Писмен отговор на 01/11/2013.
08/11/2013
Питане към Ангел Найденов, Министър на отбраната относно политиката за бракуване на военно имущество.
Писмен отговор на 08/11/2013.
28/02/2014
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно неизпълнение на договор между МФ и "Моника" ЕООД, сключен на 31.01.2013 г.
Писмен отговор на 28/02/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС