Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
КИРИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ
  • Дата на раждане : 04/09/1990 Троян, България
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kiril.kolev@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Беларус
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерките на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на правителството по повод дискриминационната политика на Република Турция към българските превозвачи.
Отговорено в зала на .
11/10/2013
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно забраната за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с техническа допустима маса над 12 т., включително ремаркета и полуремаркета.
Писмен отговор на 11/10/2013.
28/03/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обявяване за невалидни всички еднократни разрешителни за автомобилен превоз между България и Турция от турската страна.
Отговорено в зала на 28/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС