Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
  • Дата на раждане : 12/01/1970 с. Караманци, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: немски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mehmed.ataman@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 21/05/2013 - 05/08/2014
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
член 01/08/2013 - 20/11/2013
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
зам.-председател 20/11/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Египет
председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Португалия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Сирия
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
22/11/2013
Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно възможностите за финансова подкрепа от страна на ПУДООС за решаване на проблема с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода на няколко хасковски села.
Отговорено в зала на 22/11/2013.
21/03/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".
Отговорено в зала на 21/03/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС