Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  • Дата на раждане : 23/11/1962 Сунгурларе, България
  • Професия: агроном;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: penko.atanasov@parliament.bg
Парламентарна дейност
42-ро Народно събрание
член 27/06/2013 - 05/08/2014
Група за приятелство България - Египет
зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/09/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно неправомерно навлизане на народни представители от ПП ГЕРБ, бившия областен управител на Бургас и кметове на магистрала Тракия.
Отговорено в зала на 13/09/2013.
20/09/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г.
Отговорено в зала на 20/09/2013.
08/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас.
Писмен отговор на 08/11/2013.
11/10/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно данъчен произвол от страна на Териториална дирекция на НАП - Варна.
Писмен отговор на 11/10/2013.
08/11/2013
Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно съвместяване на професионални задължения на член на Комисията за защита на потребителите и редовно обучение във ВУЗ.
Писмен отговор на 08/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно методиката за разпределение на изравнителната субсидия за общините в Република България.
Писмен отговор на 01/11/2013.
01/11/2013
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно усвояването на средствата по мярка 511 "техническа помощ" от ПРСР.
Писмен отговор на 01/11/2013.
08/11/2013
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на помощи за отглеждане на дете.
Писмен отговор на 08/11/2013.
15/11/2013
Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно случай на полицейско насилие.
Писмен отговор на 15/11/2013.
17/01/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.
Писмен отговор на 17/01/2014.
13/12/2013
Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно действия на ТД на НАП - Бургас.
Писмен отговор на 13/12/2013.
28/02/2014
Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на детски надбавки.
Писмен отговор на 28/02/2014.
21/03/2014
Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно специализация на общопрактикуващите лекари.
Отговорено в зала на 21/03/2014.
28/02/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно задгранични командировки на директора на Северноцентрално държавно предприятие.
Писмен отговор на 28/02/2014.
30/05/2014
Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно съмнение в обективността на постановени съдебни актове, и решение да се търси справедливост от Европейските правораздавателни институции.
Писмен отговор на 30/05/2014.
13/06/2014
Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно спазване на забраните за риболов в Черно море.
Отговорено в зала на 13/06/2014.
30/05/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно селищни образования на територията на Република България.
Писмен отговор на 30/05/2014.
06/06/2014
Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на третокласен път от републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 06/06/2014.
13/06/2014
Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно действията и кадровата политика на главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
Писмен отговор на 13/06/2014.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС