Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
  • Дата на раждане : 29/11/1974 Благоевград, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: daniela.saveklieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по бюджет и финанси
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Гърция
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма".
Отговорено в зала на 06/11/2014.
05/12/2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно остра нужда от разкриване на филиал на Спешна помощ в гр. Белица, област Благоевград.
Отговорено в зала на 05/12/2014.
12/12/2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 12/12/2014.
05/12/2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно опасен жп прелез, намиращ се между селата Стара Кресна и Ощава, община Кресна, област Благоевград.
Писмен отговор на 05/12/2014.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане и рехабилитация на републикански път III - 1906, през Южен Пирин.
Писмен отговор на 26/05/2015.
02/09/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно разрешително за дейност на СБР - Петрич ООД.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
22/07/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно жп спирка Марикостино, в участъка от с. Генерал Тодоров до с. Кулата от трасето София - Кулата.
Писмен отговор на 22/07/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2015
02/09/2016
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 654-04-257
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС