Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  • Дата на раждане : 15/05/1975 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dzhema.grozdanova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
председател 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Канада
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Група за приятелство България - САЩ
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
22/05/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно позицията на Министерството на правосъдието по препоръките към България за реформа в съдебната система, съдържащи се в доклада от четвъртия кръг на оценка на групата страни срещу корупцията (GRECO), при Съвета на Европа от 13 май 2015 г.
Писмен отговор на 22/05/2015.
22/05/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно позицията на Министерството на здравеопазването по направените констатации и препоръки в публичното изявление за положението в България, на Комисията за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, в съответствие с член 10, параграф 2 от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание по отношение на здравеопазването в местата за задържане и за лишаване от свобода.
Писмен отговор на 22/05/2015.
29/05/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно позицията на Министерството на правосъдието по направените констатации и препоръки в публичното изявление за положението в България на Комисията за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, в съответствие с член 10, параграф 2 от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Писмен отговор на 29/05/2015.
19/06/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно позицията на Министерството на вътрешните работи по препоръките, съдържащи се в публичното изявление за положението в България на Комисията за преотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне към Съвета на Европа.
Писмен отговор на 19/06/2015.
31/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
Писмен отговор на 31/07/2015.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС