Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ
  • Дата на раждане : 15/11/1971 Гоце Делчев, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kostadin.markov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно критериите за допустимост за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Писмен отговор на 20/02/2015.
22/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мотиви за закриване на Областна диагностична лаборатория за растително здраве - Бургас, към ОДБХ Бургас.
Писмен отговор на 22/05/2015.
22/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно подобряването на достъпа и увеличаване на дела на завършилите висше образование.
Писмен отговор на 22/01/2016.
16/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проекта "Бургас - Александруполис".
Отговорено в зала на 16/09/2016.
28/10/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС