Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
  • Дата на раждане : 22/11/1969 София, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yavor.haytov@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 27/10/2014
43-то Народно събрание
зам.-председател на НС 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по правни въпроси
член 27/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Виетнам
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/11/2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно изпълнение на заповед на министъра на отбраната № ОХ-№ 455 от 07.2014 г., съдържаща определяне на реда, условията и организацията за окомплектоване на военно формирование 54990 - Враца.
Отговорено в зала на 14/11/2014.
16/01/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство на пътен участък Ботевград - Мездра.
Отговорено в зала на 16/01/2015.
28/11/2014
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно процеса на пълното присъединяване на Република България към Шенгенското пространство.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
13/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.
Отговорено в зала на 13/02/2015.
16/01/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно построяване на трети мост над р. Дунав 1.
Отговорено в зала на 16/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
27/03/2015
Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2007 г., съдържащ изменения за редуцирането на регионални дирекции.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
08/05/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно европейски фондове.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
24/07/2015
Питане към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно политиката по развитие и реформа на военното правосъдие в Република България.
Отговорено в зала на 24/07/2015.
10/07/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно инвестиции в АЕЦ Козлодуй.
Отговорено в зала на 10/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно унищожени умишлено земеделски земи и продукция във Врачанска област.
Писмен отговор на 31/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно Военномедицинска академия.
Писмен отговор на 31/07/2015.
31/07/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно признаване на придобита в чужбина научна степен.
Писмен отговор на 31/07/2015.
06/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно участък от път II -13, с. Девене.
Отговорено в зала на 06/11/2015.
27/11/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно предприети мерки за сигурност на вододайната и водопреносната мрежа.
Писмен отговор на 27/11/2015.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно пътен участък Враца - Згориград - пещерата Леденика.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
22/01/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно инвестиции в ХИМКО - Враца.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно българско посолство в СР Виетнам.
Писмен отговор на 15/01/2016.
12/02/2016
Питане към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г., в частта на глава 2.
Отговорено в зала на 12/02/2016.
15/01/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно състояние на източноправославните храмове в Република България.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
22/01/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно аварии в електроразпределителната и преносната система и прекъснато електрозахранване на над 500000 домакинства.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
18/03/2016
Питане към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
26/02/2016
Питане към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на Решение № 42/26.02.2015г. на Министерския съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., в частта на глава 8.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
18/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно държавна администрация, лицензионни и разрешителни режими.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
26/02/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно блокада на българо-гръцката граница.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
01/04/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно евакуационен маршрут за АЕЦ "Козлодуй".
Отговорено в зала на 01/04/2016.
25/03/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно проведено учебно занятие между армейски части и дирекции на МВР под наименование "Граница 2016".
Отговорено в зала на 25/03/2016.
13/05/2016
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на Правителството и действията, свързани с отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка, осъществяван от страна на Европейската комисия.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно неизяснен статут от страна на държавната администрация на спортно съоръжение от национален мащаб.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно дейността на дирекции "Инспекторат" и "ВС" в МВР.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно въвеждане на обучение по обща правна култура в средното образование.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно възможност за злоупотреба с информация от Търговския регистър.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно мерки от страна на Министерството на финансите за ДДС измамите.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
03/06/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно проведени зрелостни изпити.
Отговорено в зала на 03/06/2016.
03/06/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно Главен инспекторат към Министерски съвет.
Отговорено в зала на 03/06/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно събиране на налози от интернет компании в България.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно състояние на сухопътни войски.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
08/07/2016
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно българските затвори.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за ограничаване на битовата престъпност.
Отговорено в зала на 24/06/2016.
09/09/2016
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обща политика по охрана на българската граница.
Отговорено в зала на 09/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно общата политика и стратегия по предотвратяване на корупционните практики и превантивни действия от страна на Министерството на здравеопазването.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно програма "Майчино и детско здраве".
Отговорено в зала на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на правителствената програма, приета с Решение № 42 от 26.01.2015 г. на Министерски съвет, глава ХІІІ, приоритет 13, т.1, в частта подкрепа в развитието на Северозападна България.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проблем с електроснабдяването в община Мездра.
Отговорено в зала на 02/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно оставане без ваучери за храна за периода от август до декември.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно ниво на подготовка на българската армия във връзка с участия в антитерористични акции.
Отговорено в зала на 09/09/2016.
25/11/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на въздуха в град Враца.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
16/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно ректор на СА "Д. Ценов", гр. Свищов.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно подготовка на разследващите полицаи.
Отговорено в зала на 21/10/2016.
30/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно училища в общ. Роман.
Отговорено в зала на 30/09/2016.
28/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно пътно транспортни произшествия по път Е-79, в участък Ботевград - Мездра.
Отговорено в зала на 28/10/2016.
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно надлез при село Казичене.
Писмен отговор на .
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно субсидии за политическите партии за 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на .
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно държавна администрация, лицензионни и разрешителни режими.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС