Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
  • Дата на раждане : 06/08/1950 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.kyuchukov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Комисия по здравеопазването
зам.-председател 27/11/2014 - 26/01/2017
Комисия по външна политика
член 28/11/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Катар
председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Кипър
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
17/02/2015
Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).
Отговорено в зала на 17/02/2015.
23/01/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно действия на инспектори от 2-ро Полицейско управление гр. Варна, спрямо застъпници на коалиция АБВ.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
03/04/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
22/05/2015
Питане към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката за определяне критериите за избор на академичен състав във висшите училища и научни институти в България.
Отговорено в зала на 22/05/2015.
12/06/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно правилата за специализация, предвидени в новата наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Писмен отговор на 12/06/2015.
04/12/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проекта за директен полет София - Ереван - Москва.
Писмен отговор на 04/12/2015.
20/11/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно приложението на Закона за развитие на академичния състав в България.
Отговорено в зала на 20/11/2015.
22/04/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно издигане флага на Палестина, в качеството й на държава наблюдател пред седалището на ООН.
Писмен отговор на 22/04/2016.
25/03/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно регулацията на медицински и здравен туризъм в България.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
05/02/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно развитието на доболничната помощ.
Писмен отговор на 05/02/2016.
24/06/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно приключилото българско председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).
Отговорено в зала на 24/06/2016.
09/12/2016
Питане към Даниел Митов, Министър на външните работи относно предложения за нови назначения на посланици.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
08/07/2016
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно участието на министъра на външните работи на среща на европейската секция на Световната Лига за Свобода и Демокрация в София, на която официално е учреден българският й клон.
Писмен отговор на 08/07/2016.
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно посещението на зам. - държавния секретар на САЩ, Антъни Бликен в София.
Писмен отговор на .
02/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно туристически сезон 2016 г.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно ефективност на мерките за намаляване на плажните такси.
Писмен отговор на 02/09/2016.
25/11/2016
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно ежедневен тормоз за жителите на Силистра, вследствие завишения трафик към ГКПП.
Писмен отговор на 25/11/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
19/11/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС