Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ
  • Дата на раждане : 08/05/1980 Симитли, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) 4.15%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: svetoslav.belemezov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Парламентарна група "АБВ"
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Група за приятелство България - Холандия
зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/01/2015
Питане към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно изтеглени представители на Министерството на вътрешните работи в Белград, Скопие, Москва и Прага, в мандата на министъра на вътрешните работи г-н Йовчев.
Отговорено в зала на 23/01/2015.
17/02/2015
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно ефективност по превенция на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
03/04/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно наличието на подзаконов нормативен регламент, уреждащ условията и реда за организиране на охраната при транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначаване и командироване на служители по границата с Република Турция.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно възстановяването на 24-часовия режим на работа в Главна дирекция "Гранична полиция" на Гранично полицейско управление - Малко Търново.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
08/05/2015
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно общата политика на Министерството на вътрешните работи по глава "Сигурност и обществен ред" на правителствената програма 2014-2018.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно реда за осъществяване на задържане, оборудване на помещения за задържани лица и реда в тях.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
08/05/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обезпеченост със служебни униформи за близо 30 000 служители на МВР.
Отговорено в зала на 08/05/2015.
26/05/2015
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството по отношение кризисната ситуация със свлачищата в България.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
03/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно цели, послания и анализ на работното посещение на министъра на икономиката в Москва, Русия.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
17/07/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кражба на горива и инфраструктурни съоръжения в БДЖ.
Отговорено в зала на 17/07/2015.
03/07/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно преки чуждестранни инвестиции в България.
Отговорено в зала на 03/07/2015.
11/09/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно ефективно разпределение на общинските пасища и мери според реалните нужди на животновъдите.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
31/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обезпечаване с индивидуални средства за защита на населението при бедствия.
Отговорено в зала на 31/07/2015.
31/07/2015
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно стратегия на правителството за решаване и превенция по недопускане на конфликти и напрежение в райони като с. Катуница, с. Гърмен и кв. Орландовци - София.
Отговорено в зала на 31/07/2015.
04/09/2015
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нивото на развитие на сектор транспорт в Югозападен район.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно нивото на развитие в сектор туризъм в югозападен район.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономическа стратегия за развитие на Югозападния район в Република България.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно инвестиции за опазване и подобряване на околната среда в Югозападен район.
Писмен отговор на 04/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно двустранни външно-икономически отношения с Гърция.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Югозападен район - перспективи относно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно нивото на развитие на енергийната инфраструктура в Югозападен район.
Писмен отговор на 11/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно достъп до оперативни праграми в Югозападен район.
Писмен отговор на 04/09/2015.
04/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно закриване на групите "Спасителна дейност" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Отговорено в зала на 04/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно способността на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Република България да бъдат ефективен партньор в НАТО и региона.
Отговорено в зала на 18/09/2015.
25/09/2015
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно стратегия за нормализиране цените на горивата и тяхното отражение върху българската икономика.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно анализ на пътно-транспортната обстановка и завишения брой на пътно-транспортните произшествия.
Отговорено в зала на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за обезопасяване на боеприпаси.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно функции по ежедневно изпълнение на задължения, в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на държавните служители, за които е създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР по изпълнение на Параграф 49 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изпълнение и спазване на новите мерки относно спиране на ППС, в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно миграционната криза.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно миграционна криза и потенциална нова заплаха с бежанци от Македония.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно сродносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за приключване на дейностите по изграждане на стационарната част на комуникационната и информационната системи на Българската армия.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за нуждите на служба "Военна информация".
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно оценка на миграционна криза.
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно процедура по диференциране на длъжности в МВР, в контекста на създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР към държавните служители от МВР, по изпълнение на § 59 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за изплащане на възнаграждения и обезщетения на военнослужещите.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно информиране на държавните служители на МВР, в контекста на създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР към държавните служители от МВР, по изпълнение на § 49 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г..
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно превенция и противодействие на автокражби в България.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно структуриране на звената от "Пътна полиция", в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно наличие от младши изпълнителски длъжности "младши автоконтрольор", в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната.
Писмен отговор на 18/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно Програма за структурни и функционални реформи в Министерството на отбраната през 2015 г..
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно подобряване връзката между образованието и бизнеса.
Писмен отговор на 18/09/2015.
11/09/2015
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно развитието на селския туризъм в България.
Писмен отговор на 11/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно участие на България в международен трафик на хора.
Писмен отговор на 18/09/2015.
18/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно задължителна многовалентна ваксина "Тетраксим".
Писмен отговор на 18/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от полагане на пътна настилка след приключване на ремонтни дейности от изграждането на канализация във вилната зона на гр. Шумен.
Писмен отговор на 25/09/2015.
22/01/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно резултати и перспективи от проведения в Шанхай инвестиционен форум.
Отговорено в зала на 22/01/2016.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно анализ и оценка на риска за пренасочване на бежанския поток от Република Македония към Република България.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност, материална и функционална компетентност на териториалните звена към дирекция "Жандармерия" на Главна дирекция "Национална полиция".
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно броя на държавните служители от МВР, възползвали се от правото на пенсиониране, без прекъсване на служебните правоотношения.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност и компетентност на териториалните сектори "Борба с организираната престъпност" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".
Отговорено в зала на 15/01/2016.
22/01/2016
Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно визия на политическото ръководство на МО, и военното ръководство на БА за развитието на видовете въоръжени сили до 2020г.
Писмен отговор на 22/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно предпазни политики и осигуряване на полицейските органи в специализираните домове за временно настаняване на чужденци и разпределителните центрове в страната с индивидуални предпазни и защитни средства.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно сътрудничество на МВР с легитимните синдикални организации.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно промяна числеността на състава в СДВР.
Писмен отговор на 15/01/2016.
15/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно извънреден труд полаган от служители на МВР.
Писмен отговор на 15/01/2016.
29/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно контрол върху автоморгите.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
05/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно създаване и развитие на зоополиция в България.
Писмен отговор на 05/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно анализ и необходимост от предприемането на нови мерки за справяне с битовата престъпност.
Писмен отговор на 05/02/2016.
25/03/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно регулацията на медицински и здравен туризъм в България.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
19/02/2016
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Национална стратегия за изготвяне на превантивни мерки по недопускане на етнически конфликти.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
12/02/2016
Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно визия и стратегия за реформа в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 12/02/2016.
05/02/2016
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно развитието на доболничната помощ.
Писмен отговор на 05/02/2016.
12/02/2016
Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно визия за развитие на военно - промишления комплекс в България.
Писмен отговор на 12/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност и противодействие на хвърлянето на камъни по подвижните влакови състави и принудителни спирания, с цел посегателства над ж.п. товари за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност и противодействие на престъпните посегателства, извършени на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2015 г.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно противодействие на икономическата престъпност на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност от осигурено видеонаблюдение в районите на пътническите и гранични железопътни гари в Република България.
Отговорено в зала на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно провеждане на обучения и специализирана подготовка на служителите в МВР.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно зачестили противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в район Връбница.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно конкурси и процедури по назначаване на служители в МВР.
Писмен отговор на 19/02/2016.
19/02/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кариерно развитие в МВР.
Писмен отговор на 19/02/2016.
18/03/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно убийство на територията на посолството на Палестинската автономия в София.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно оценка на очакваната бежанска вълна.
Писмен отговор на 18/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно натрупан и неизползван регламентиран годишен отпуск на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 (полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението) от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 25/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно приемственост и текучество на ръководно ниво в Министерството на вътрешните работи и последваща ефективност в противодействието и превенцията на конвенционалната престъпност.
Писмен отговор на 25/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно превенция и противодействие на конвенционалната престъпност в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 25/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно финансово обезпечение на приоритети и организация в МВР, провеждане на обучения и специализирана подготовка на служителите в МВР.
Писмен отговор на 25/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неокомплектоване на състава в МВР по дирекции.
Писмен отговор на 25/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кариерно развитие и интегритет на ръководните служители в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно брой напуснали служители.
Писмен отговор на 18/03/2016.
18/03/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ниво на професионален стрес в системата на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 18/03/2016.
13/05/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно инсталирането на измервателна апаратура за отчитане на отнети води, плащането на такси за замърсяване и налагане изискването за заустване на отпадъчни води.
Писмен отговор на 13/05/2016.
01/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно недокомплект на състава в СОБТ.
Писмен отговор на 01/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно материална обезпеченост на СОБТ.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разпределение на досъдебни производства.
Писмен отговор на 08/04/2016.
13/05/2016
Питане към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно визия за осигуряване на киберсигурността в Република България.
Писмен отговор на 13/05/2016.
15/04/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно възстановяването на специализираното звено "Транспортна полиция" в МВР, с оглед недопускането на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт, съобразно стандартите на държавите - членки на ЕС.
Отговорено в зала на 15/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно необходимост от специализирана подготовка на разследващите органи в МВР по отношение на разследване на престъпления, извършени от непълнолетни лица.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно трафик на хора.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разкриваемост на престъпления.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Обществен съвет към МВР.
Писмен отговор на 20/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проблеми на служителите на длъжности младши разследващ полицай, разследващ полицай и старши разследващ полицай в отдел "Разследване" към ОДМВР в страната.
Отговорено в зала на 27/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно пълноценно възстановяване на служителите на МВР.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно натовареност на разследващите полицаи в ОДМВР Бургас.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ефективност на разследващите полицаи в ОДМВР - Бургас.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно влияние на текучеството при личния състав на ОДМВР - Бургас върху работния процес.
Писмен отговор на 20/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно работна среда на разследващите полицаи в ОДМВР - Бургас.
Писмен отговор на 20/05/2016.
24/06/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесия на Летище София.
Писмен отговор на 24/06/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ежедневно ангажиране на държавните служители с полицейски правомощия в МВР с така наречените нетипични дейности за изпълнение.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно нормативен регламент при провеждане на ежедневни специализирани полицейски операции от структурите на МВР.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно персонифициране и въвеждане коефициент на управляемост в основните и териториални структури в МВР.
Писмен отговор на 01/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обединяване на общо полицейски (оперативни и охранителни) длъжности, с ресор по направление на двете дейности.
Писмен отговор на 24/06/2016.
24/06/2016
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно кражба на горива и инфраструктурни съоръжения в БДЖ.
Писмен отговор на 24/06/2016.
01/07/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономически взаимоотношения с Русия.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно икономически взаимоотношения с Гърция.
Писмен отговор на 01/07/2016.
24/06/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно Национален план за противодействие на тероризма.
Писмен отговор на 24/06/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно заемане на материално-отчетнически длъжности в системата на МВР.
Писмен отговор на 01/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно пенсиониране на учители преди влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 08/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осигураване на униформи на служителите на МВР.
Писмен отговор на 01/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ниво на организирана престъпност на територията на област Бургас.
Писмен отговор на 01/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно оценка и ефективност на структурите на МВР, в резултат на извършена реформа със закриване на звена за оперативно дежурство в МВР.
Писмен отговор на 08/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно ред за осъществяване на задържане и гарантиране правата на задържаните в структури, в които липсват звена за оперативно дежурство.
Писмен отговор на 08/07/2016.
08/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проблеми пред ефективност на Дирекция "НС 112".
Писмен отговор на 08/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осигуреност и състояние на средствата за защита при ежедневното изпълнение на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред от полицейските органи в МВР.
Писмен отговор на 02/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно определяне размера на сумите, вещевото имущество и снаражение на служителите в МВР за 2016 г.
Писмен отговор на 09/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно стратегия за развитие на ДКК.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно програма за по-добро регулиране.
Писмен отговор на 02/09/2016.
02/09/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно доклад от одит на Сметната палата за принос на програма "Хоризонт 2020" за стратегическите цели пред България в областта на науката.
Писмен отговор на 02/09/2016.
09/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно доклад от одит на Сметната палата за принос на програма "Хоризонт 2020" за стратегическите цели пред България в областта на иновациите.
Писмен отговор на 09/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно подобряване на бизнес средата в сектор "Туризъм".
Писмен отговор на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно План за изпълнение на допълнителни мерки за действие при засилен миграционен натиск върху територията на Република България.
Писмен отговор на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно качеството на националния туристически продукт.
Писмен отговор на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно публично-частно партньорство в туризма.
Писмен отговор на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно извършването на съвместни действия между МВР и НАП по Черноморското крайбрежие.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно специализирани видове туризъм.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно административна подкрепа за навлизане на външни пазари.
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно подобряване позициите на България в световния туристически пазар.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно създаване на инвестиционен фонд за високотехнологични производства.
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за ограничаване на битовата престъпност чрез изграждане на видеонаблюдение.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно иновативни производства и продукти в сферата на мобилността.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно насърчаване на дигитална икономика.
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно противодействие на конвенционалната престъпност против личността и способността на гражданите.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Национална програма за развитие:България 2020.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политика в подкрепана малките и средни предприятия.
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно телефонни измами.
Писмен отговор на 16/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно Програма за промоционални инициативи и мероприятия.
Писмен отговор на 30/09/2016.
30/09/2016
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно условия за иновации.
Писмен отговор на 30/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно кадрово обезпечаване на дейностите в структурите на МВР.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
16/09/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно конкурсно начало за издигане в кариерата и периодични атестации.
Отговорено в зала на 16/09/2016.
28/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разследване на трафик на хора.
Писмен отговор на 28/10/2016.
25/11/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно полицейска акция и разпит на свидетели в с. Тракиец, общ. Хасково, обл. Хасково, проведена в периода 19-27 септември 2016 г.
Писмен отговор на 25/11/2016.
28/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно утвърдени правила в МВР при оказване на съдействие и съпровождане на психично болни лица, нуждаещи се от спешна психиатрична помощ.
Писмен отговор на 28/10/2016.
28/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осигуреност на нарядите по контрол на пътното движение в МВР с технически средства за проверка употребата на упойващи вещества от водачите на МПС.
Писмен отговор на 28/10/2016.
21/10/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно утвърдени правила в МВР при обработване и ползване на данни от автоматизираните информационни фондове в МВР, по време на извършване на полицейски проверки на лица.
Писмен отговор на 21/10/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС