Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
  • Дата на раждане : 07/03/1954 София, България
  • Професия: специалист ИТ;
  • Езици: английски;френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: stefani.mihaylova@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 12/11/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
03/04/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване в район Кремиковци.
Писмен отговор на 03/04/2015.
03/04/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно отговорност за почистване на канал пред с. Яна.
Писмен отговор на 03/04/2015.
08/05/2015
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изясняване на собствеността на канал през с. Яна.
Писмен отговор на 08/05/2015.
29/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кадастрални карти и кадастрални регистри на район Кремиковци.
Писмен отговор на 29/05/2015.
26/06/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно резултати от дейността на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.
Писмен отговор на 26/06/2015.
03/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осъществяване на контролната функция на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънд FRIBA към ТУ София.
Писмен отговор на 03/07/2015.
24/07/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно санкции за неизвършена дейност по поддържане на безопасно ниво на водите в котловина на рудник "Кремиковци".
Писмен отговор на 24/07/2015.
03/06/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проблем с отводняването на рудник Кремиковци.
Писмен отговор на 03/06/2016.
20/01/2017
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнение на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. № 79 от 13.10.2016 г.).
Писмен отговор на 20/01/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/12/2015
14/12/2015
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС