Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
  • Дата на раждане : 06/02/1958 Елин Пелин, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: valentin.radev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 04/05/2017
44-то Народно събрание
член 20/09/2018 - 26/03/2021
Комисия по отбрана
член 18/10/2018 - 26/03/2021
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
зам.-председател 03/04/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи относно Напредъка по провеждане на процедури във връзка с отпуснатите средства от ЕС по Спешни мерки по Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонд "Убежище, миграция и интеграция".
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи относно Реализирани структурни и щатни промени за периода на управление на служебното правителство.
Писмен отговор на 04/05/2017.
26/06/2020
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проблеми с медицинския екип от български граждани, намиращи се на мисия в Република Мали.
Писмен отговор на 26/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС