Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
  • Дата на раждане : 09/10/1970 Велико Търново, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/10/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Мексико
председател 23/06/2017 - 19/11/2019
Група за приятелство България - Сърбия
председател 19/11/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно одит на МБАЛ Дулово ЕООД.
Писмен отговор на 19/05/2017.
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно одит на МБАЛ Тутракан ЕООД.
Писмен отговор на 19/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2016 г.
Писмен отговор на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно превишенията на плащанията над постъпленията в края на бюджетната 2016 г. на държавните културни институти - второстепенни разпоредители с бюджет и преходните остатъци за 2017 г..
Писмен отговор на 02/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно закупени нови автомобили за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно осъществяване на проект на НСИ "Реализиране на ЦАИС "Единна входна точка".
Отговорено в зала на 07/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно задължения на националния въздушен превозвач "България Ер" АД към държавния бюджет.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
08/09/2017
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологиите и съобщенията относно сигурността на Летище София по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г., 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 13/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
29/09/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода -2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г..
Писмен отговор на 03/11/2017.
27/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно възстановяването на Мемориала на загиналите войници от I и VI Софийски пехотен полк и премахването на паметника "1300 години България" пред Националния дворец на културата.
Писмен отговор на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 30.06.2017 г..
Писмен отговор на 10/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно сигнали до Министерството на културата от читалища, които не са били допуснати до 34-ия конгрес на Съюза на народните читалища, проведен на 20 май 2017 г..
Писмен отговор на 10/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно дейността на Националния съвет по читалищно дело като експертно-консултативен орган към министъра на културата.
Писмен отговор на 10/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно отчет за изпълнението на Национална програма "Мелпомена" за 2016 и 2017 г.
Писмен отговор на 10/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно публикуване на годишни доклади за дейността и годишни финансови отчети за периода 2013-2016 г. в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност на Съюза на народните читалища.
Писмен отговор на 10/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно разпределението и отчитането на субсидиите и други текущи трансфери и на капиталовия трансфер от централния бюджет за периода 2014 - първо шестмесечие на 2017 г. на Съюза на народните читалища.
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възпрепятстване на дейността на "БДЖ - Кончар" АД.
Писмен отговор на 24/11/2017.
15/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно политика за изграждане на електронно управление.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно основни слабости в дейността на ръководената от Вас ИА "Автомобилна администрация" по прилагане на Закона за автомобилните превози.
Писмен отговор на 15/12/2017.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно извършена проверка, касаеща закупени нови автомобили за нуждите на Министерството на вътрешните работи.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
23/03/2018
Питане към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно въвеждането в експлоатация на тол системата.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно отчети на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно извършване на гола сеч в крайречен парк в район Искър, гр. София.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно доставки на електрическа енергия за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно мерки за безопасност, предприети от Националния орган за безопасност на България в резултат на извършени през 2016 г. проверки на УП и ЖП.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно дейността на "Система за агропазарна информация" ЕООД - собственост на Министерството на земеделието, храните и горите.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнение на Закона за автомобилните превози, в частта таксиметров превоз на пътници.
Писмен отговор на 30/03/2018.
20/04/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно превишенията на плащанията над постъпленията в края на бюджетната 2017 г. на държавните културни институти - второстепенни разпоредители с бюджетни средства и преходните остатъци за 2018 г.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 31.12.2017 г.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи относно охраната на границите на Република България.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно контрол на градския транспорт.
Писмен отговор на 20/04/2018.
18/05/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обществена поръчка с предмет "Застрахователна услуга чрез сключване на застраховки "Имущество" и "Релсови превозни средства" за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за период от 5 години.
Писмен отговор на 18/05/2018.
20/07/2018
Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политика за развитие на железопътния транспорт.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данък върху откраднати коли.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно проблеми в прилагане на норми на трудовото право в "Летище София" ЕАД.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно анализ на капиталовите разходи, извършени от Летище София ЕАД.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно концесията на летище Пловдив.
Писмен отговор на 05/09/2018.
19/10/2018
Питане към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно политиката на МВР относно регистрирането и отчитането на престъпленията от общ характер и пътнотранспортните произшествия.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно "Летище София" ЕАД, щатно разписание и заетост.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтните дейности на пътната инфраструктура и съоръжения на Северна скоростна тангента.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно поредното оскверняване на паметника на Съветската армия в София.
Писмен отговор на 26/10/2018.
23/11/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ремонт на локомотив 44099-7.
Писмен отговор на 23/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
07/12/2018
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно създаване на Държавна агенция за пътна безопасност.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
08/02/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно "Автомагистрали" ЕАД - гр. София.
Писмен отговор на 15/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно "Автомагистрали" ЕАД - гр. София.
Писмен отговор на 08/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Шумен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. София-град.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Ловеч.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Монтана.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Перник.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Търговище.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Сливен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Смолян.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Силистра.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Разград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Пловдив.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Враца.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Добрич.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Кърджали.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Плевен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Благоевград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Бургас.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Варна.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Видин.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 на общини от обл. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно експлоатация на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол..
Писмен отговор на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно дигитални карти и процедури във връзка с въвеждане на "тол-системата".
Писмен отговор на 20/09/2019.
28/02/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нерегламентиран превоз на пътници.
Писмен отговор на 28/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно нерегламентиран превоз на пътници.
Писмен отговор на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно данък върху таксиметров превоз на пътници.
Писмен отговор на 28/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно таксиметров превоз на пътници.
Писмен отговор на 28/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно обхвата на републиканската тол система, в която влизат пътища, улици и булеварди на територията на Столична община.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно пререгистрация на моторни превозни средства (МПС) с автомобилни газови уредби.
Отговорено в зала на 13/03/2020.
11/05/2020
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно премии за служителите на МВР.
Писмен отговор на 11/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово стимулиране на медицинските специалисти в условията на пандемия от COVID-19.
Отговорено в зала на 22/05/2020.
19/06/2020
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно "нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. март 2016 г.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпленията в бюджета на Министерството на културата по § 32 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за хазарта (ДВ. бр. 1/2014 г.) за 2017 г., 2018 и 2019 г..
Писмен отговор на 12/06/2020.
11/09/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно сградата на Централна поща Варна.
Писмен отговор на 11/09/2020.
18/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно статута на сградата на Народното събрание и на пленарната зала в контекста на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Писмен отговор на 18/09/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти/обекти, възложени на "Автомагистрали" ЕАД.
Писмен отговор на 13/11/2020.
23/10/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изразходвани средства за електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.
Писмен отговор на 23/10/2020.
11/12/2020
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реформа в политиката за пътните такси.
Отговорено в зала на 11/12/2020.
13/11/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изпълнението на бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г..
Писмен отговор на 13/11/2020.
27/11/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно подкрепа за железопътния пътнически транспорт в бюджет 2021.
Писмен отговор на 27/11/2020.
27/11/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно помощта за малките и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на последствията от пандемията на COVID-19.
Писмен отговор на 27/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно средствата във Фонда за безопасност на движението.
Писмен отговор на 11/12/2020.
11/12/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно "Автомагистрали" ЕАД.
Писмен отговор на 11/12/2020.
11/12/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно нерегламентирания превоз на пътници.
Писмен отговор на 11/12/2020.
11/12/2020
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно нерегламентиран превоз на пътници.
Писмен отговор на 11/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-29
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС