Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
  • Дата на раждане : 23/06/1969 Стара Загора, България
  • Професия: експерт по охрана и сигурност;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: manoil.manev@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по политиките за българите в чужбина
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Беларус
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Куба
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Украйна
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Алжир
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи относно Напредъка по провеждане на процедури във връзка с отпуснатите средства от ЕС по Спешни мерки по Фонд "Вътрешна сигурност" и Фонд "Убежище, миграция и интеграция".
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи относно Реализирани структурни и щатни промени за периода на управление на служебното правителство.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІ-57 Стара Загора - Раднево.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно усвояване на европейски средства за борба с нелегалната миграция и охрана на държавната граница.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект за обходен път на гр. Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански път I-6.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
17/05/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно телефонните измами.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
05/06/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно федерации, които нямат издаден лиценз.
Писмен отговор на 05/06/2020.
27/11/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно атмосферния въздух в общ. Стара Загора.
Писмен отговор на 27/11/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС