Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
  • Дата на раждане : 25/02/1968 с. Болярово, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 19/04/2017 - 17/11/2017
44-то Народно събрание
председател на НС 17/11/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Делегация в Интерпарламентарния съюз
зам.-ръководител 11/05/2017 - 20/12/2017
Делегация в Интерпарламентарния съюз
ръководител 20/12/2017 - до момента
Група за приятелство България - Малта
председател 23/06/2017 - 17/11/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на обходен път на гр. Кърджали.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от ремонт на участък от второкласен път ІІ-59 на територията на област Кърджали.
Писмен отговор на 27/04/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС