Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
  • Дата на раждане : 24/11/1969 Кърджали, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по икономическа политика и туризъм
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изграждане на индустриална зона в област Кърджали.
Писмен отговор на 29/09/2017.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно регистрация по Закона за гражданската регистрация.
Писмен отговор на 26/01/2018.
14/12/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно строеж на нова спортна зала в гр. Кърджали.
Писмен отговор на 14/12/2018.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
27/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали и в страната като цяло.
Писмен отговор на 27/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно промяна в ръководството на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
Писмен отговор на 27/03/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Кърджали и отчет за деветмесечието на 2020 г..
Писмен отговор на 13/11/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС