Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА
  • Дата на раждане : 11/03/1978 Пловдив, България
  • Професия: управител;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nina.mitkova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 29/09/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно стратегията на Министерството на здравеопазването за справяне с емиграцията и миграцията на медицински специалисти.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно създалата се кадрова криза в Карловската многопрофилна болница.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно повишаващото се ниво на детската агресия и нейните прояви по време на пребиваването на децата в учебните заведения.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно повишаване на интереса на учениците към училището и учебния живот и мотивираното им участие в него.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съобразно с Наредба №4/20.04.2017 г.
Писмен отговор на 28/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно обозначаване чрез поставяне на пътни знаци на участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.
Писмен отговор на 01/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно проект "Модернизация на системата за спешна медицинска помощ".
Писмен отговор на 28/07/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС