Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА
ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА СТАНЕВА-МИЛКОВА
  • Дата на раждане : 23/02/1964 Добрич, България
  • Професия: библиограф;историк;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: emiliya.milkova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 10/05/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ходът на изпълнението и в какъв срок се предвижда да бъдат приключени ремонтните дейности на третокласен път III-904, Лот 8 и Лот 9 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно проект за разработване на винено-кулинарни дестинации.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно неохраняеми морски плажове.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
05/10/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност".
Писмен отговор на 05/10/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно комуникационни кампании за популяризиране на дестинация България.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/04/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно проект за превенция на детската престъпност.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
05/04/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финализиране на Националната стратегия за развитие на българската култура.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
05/04/2019
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно насърчаването и развитието на библиотечния сектор.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС