Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
  • Дата на раждане : 14/02/1972 Радомир, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: evdokia.asenova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 12/11/2019 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 21/11/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
31/01/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предстоящото през м. май национално външно оценяване за IV клас по български език и литература.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно клинична пътека "Оперативни процедури върху апендикс".
Писмен отговор на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предаварийно състояние на един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода град Радомир.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
06/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Неправителствени организации (НПО) и образователния процес в училище.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Писмен отговор на .
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредба № 9 от 2016 г..
Писмен отговор на .
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията на работния процес в детските градини.
Писмен отговор на .
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.
Писмен отговор на .
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС