Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
  • Дата на раждане : 27/11/1981 Варна, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: английски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 13/01/2021 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/01/2021
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно предоставяне на необходимите документи за съставяне на акт за държавна собственост на културно-археологически обект в местност "Джанавара", община Варна.
Писмен отговор на 29/01/2021.
29/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на магистрала "Черно море" и на втори мост над Варненското езеро.
Отговорено в зала на 29/01/2021.
26/02/2021
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно изграждане на сграда за Трета РСПБЗН - Варна.
Писмен отговор на 26/02/2021.
05/03/2021
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно осигуряване на финансови средства за аварийни, консервационни и реставрационни работи на архитектурно-археологически паметник от национално значение "Римски терми на Одесос" - гр. Варна.
Писмен отговор на 05/03/2021.
05/03/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектиране и изграждане на обходен път на гр. Провадия.
Писмен отговор на 05/03/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС