Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МУКАДДЕС ЮСУФ НАЛБАНТ
МУКАДДЕС ЮСУФ НАЛБАНТ
  • Дата на раждане : 15/03/1958 Момчилград, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 12.50%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: Mukaddes.Nalbant@parliament.bg
Парламентарна дейност
45-о Народно събрание
член 15/04/2021 - 15/04/2021
45-о Народно събрание
зам.-председател на НС 15/04/2021 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС