Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
  • Дата на раждане : 20/05/1966 Цар Калоян, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: френски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС: 40 НС;
Парламентарна дейност
41-о Народно събрание
член 14/07/2009 - 14/03/2013
Група за приятелство България - Виетнам
зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
15/10/2010
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно реализиране на скринингова програма в областта на онкологичните болести по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Отговорено в зала на 15/10/2010.
25/03/2011
Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в Разградска област през 2011 г.
Отговорено в зала на 25/03/2011.
25/03/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно идеите за нова Концепция за спешната помощ в Република България.
Отговорено в зала на 25/03/2011.
29/07/2011
Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
29/07/2011
Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно прехвърлени 1,4 млрд.лв. от НЗОК към фискалния резерв.
Отговорено в зала на 29/07/2011.
18/11/2011
Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно лицата с прекъснати здравноосигурителни права.
Писмен отговор на 18/11/2011.
06/04/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно капитала на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен ООД.
Писмен отговор на 06/04/2012.
06/04/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса дете на 3 години от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Хр. Ботев" № 83.
Писмен отговор на 06/04/2012.
15/06/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно заплахата от прекъсването на изследването на новородените за хипотиреоидизъм поради забавяне на обществена поръчка.
Писмен отговор на 15/06/2012.
29/06/2012
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно лечение на деца с редки заболявания.
Отговорено в зала на 29/06/2012.
05/10/2012
Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно работата на Комисията за политическата и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
05/10/2012
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за повишаване възнагражденията на работещите в системата на Спешна помощ.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
02/11/2012
Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно снабдяването на населението с дърва за огрев.
Отговорено в зала на 02/11/2012.
05/10/2012
Питане към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за финансиране на болници в отдалечени, планински и полупланински райони.
Отговорено в зала на 05/10/2012.
08/02/2013
Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно необходимостта от спешни действия за попълване на незаети практики от първичната извънболнична помощ на територията на страната.
Писмен отговор на 08/02/2013.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС