Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическата политика
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
зам.-председател
24/08/2005 - 19/09/2008
Информация
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
МАРИАНА ЙОНКОВА КОСТАДИНОВА
зам.-председател
24/08/2005 - 22/05/2009
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
зам.-председател
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
зам.-председател
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
член
24/08/2005 - 20/05/2007
Информация
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
БОРИС СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
член
24/08/2005 - 07/06/2007
Информация
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
24/08/2005 - 23/02/2007
Информация
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
ДИАНА АТАНАСОВА ХИТОВА
член
07/06/2007 - 22/05/2009
Информация
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
ЕВГЕНИЙ СПАСОВ ИВАНОВ
член
23/02/2007 - 22/05/2009
Информация
ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
член
24/08/2005 - 18/07/2007
Информация
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
член
19/09/2008 - 25/06/2009
Информация
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 07/06/2007
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
член
24/08/2005 - 18/07/2007
Информация
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
член
18/07/2007 - 20/02/2008
Информация
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
член
07/06/2007 - 25/06/2009
Информация
СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ
СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
член
20/02/2008 - 25/06/2009
Информация
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
член
24/01/2008 - 25/06/2009
Информация
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
член
24/08/2005 - 25/06/2009
Информация
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
член
24/08/2005 - 19/09/2008
Информация