Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по правни въпроси
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 352
Телефон: 02 939 35 14; Факс: 02 986 10 86