Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
председател
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
председател
19/06/2013 - 18/02/2014
Информация
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
зам.-председател
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
зам.-председател
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
АХМЕД АХМЕДОВ БАШЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
член
19/06/2013 - 05/02/2014
Информация
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА
член
16/07/2014 - 05/08/2014
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
член
19/06/2013 - 06/03/2014
Информация
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
член
05/02/2014 - 05/08/2014
Информация
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ДУЛЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
член
11/09/2013 - 05/08/2014
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ
член
06/03/2014 - 05/08/2014
Информация
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ
член
11/09/2013 - 19/06/2014
Информация
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
член
19/06/2013 - 05/08/2014
Информация