Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
08/12/2015, 11:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134, ет. 1
1. Обсъждане и приемане на проект за Кодекс за застраховането, № 502-01-75, внесен от Министерски съвет на 2 септември 2015 г. -- за второ гласуване. (продължение)

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума