Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Разпределени законопроекти
ЗИД на Кодекса на труда, 553-08-38 от 12/06/2015 г.
ЗИД на Кодекса на труда, 653-08-47 от 08/12/2016 г.