Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по здравеопазването
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
председател
26/02/2015 - 26/01/2017
Информация
СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ
председател
27/11/2014 - 25/02/2015
Информация
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/02/2015
Информация
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
зам.-председател
26/02/2015 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА
ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА
член
26/02/2015 - 06/11/2015
Информация
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
член
27/11/2014 - 11/11/2015
Информация
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
член
27/11/2014 - 06/11/2015
Информация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
член
27/11/2014 - 10/06/2016
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
член
11/11/2015 - 26/01/2017
Информация
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
член
27/11/2014 - 26/02/2015
Информация
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация