Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
  ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
  • Дата на раждане : 14/05/1978 Хасково, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ГЕРБ 39.70%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: delian.dobrev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 19/05/2011
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 29/07/2009 - 14/07/2010
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/11/2009
  Питане към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изпълнение на постановления на Министерския съвет за предоставяне на бюджетни средства за увеличаване капитала на "Българския енергиен холдинг" ЕАД.
  Отговорено в зала на 27/11/2009.
  27/05/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изпълнение на заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-726/23.09.2009 г.
  Писмен отговор на 27/05/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС